Η λίστα αντικειμένων του kelly είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.