เลเวล 5 XP 575
25 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา