Úroveň 5 XP 575
25 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky