เลเวล 108 XP 64,837
63 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 109
เหรียญตรา