松狼
Taipei, T'ai-pei, Taiwan
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
1,586
Thành tựu
2
Trò chơi phá đảo
23%
Bình quân hoàn thành trò chơi

Hoạt động gần đây

1,470 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg10
221 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg10
2.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg10
Emerald "DeadEye" Flint 27 Thg10 @ 8:55am 
+rep, fast and friendly trader
DimonD 7 Thg9 @ 5:21am 
+rep! fair & friendly trader! :horns:
+Rep. Fast And Friendly Trader!
DD 26 Thg08 @ 7:59pm 
+rep Great and fast trader! thank you
Dragondave 25 Thg07 @ 10:36am 
+REP Good trader. Thanks! :2019smile:
Berment 21 Thg07 @ 1:36pm 
+rep, great trader