เลเวล 16 XP 2,291
109 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา