Úroveň 16 XP 2,291
109 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky