Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
134 από 167 (80%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:08

Someone Set Up Us The Bomb

Win a round by planting a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιαν 2015 στις 13:18

Boomala Boomala

Plant 100 bombs
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:04

Body Bagger

Kill 25 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:01

Corpseman

Kill 500 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ 2015 στις 5:49

God of War

Kill 10,000 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 6:06

Second to None

Successfully defuse a bomb with less than one second remaining
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιαν 2015 στις 1:52

Counter-Counter-Terrorist

Kill a Counter-Terrorist while he is defusing the bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:28

Rite of First Defusal

Win a round by defusing a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2015 στις 7:46

Short Fuse

Plant a bomb within 25 seconds (excluding Demolition mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:51

Newb World Order

Win ten rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιαν 2015 στις 4:00

Pro-moted

Win 200 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Αυγ 2015 στις 2:55

Leet-er of Men

Win 5,000 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:00

Points in Your Favor

Inflict 2,500 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2014 στις 3:55

You've Made Your Points

Inflict 50,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Μαρ 2015 στις 14:18

A Million Points of Blight

Inflict 1,000,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:41

Ballistic

In Classic mode, kill four enemy players within fifteen seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 4:58

Lost and F0wnd

Kill an enemy with a gun they dropped during the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 8:06

Good Shepherd

Rescue all hostages in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:58

Ammo Conservation

Kill two enemy players with a single bullet
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2014 στις 4:12

War Bonds

Earn $50,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 10:06

Spoils of War

Earn $2,500,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 23:55

Premature Burial

Kill an enemy with a grenade after dying
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιουν 2015 στις 6:22

Desert Eagle Expert

Kill 200 enemies with the Desert Eagle
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Απρ 2015 στις 14:11

Glock-18 Expert

Kill 100 enemies with the Glock-18
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:31

Dual Berettas Expert

Kill 25 enemies with the Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιαν 2015 στις 0:19

Five-SeveN Expert

Kill 25 enemies with the Five-SeveN
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιουν 2015 στις 6:22

Pistol Master

Unlock all Pistol kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2015 στις 8:36

AWP Expert

Kill 500 enemies with the AWP
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ 2015 στις 10:03

AK-47 Expert

Kill 1,000 enemies with the AK-47
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαϊ 2015 στις 0:32

M4 AR Expert

Kill 1,000 enemies with an M4 Assault Rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:24

AUG Expert

Kill 250 enemies with the AUG
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 7:50

FAMAS Expert

Kill 100 enemies with the FAMAS
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:33

G3SG1 Expert

Kill 100 enemies with the G3SG1
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαϊ 2015 στις 2:06

Rifle Master

Unlock all rifle kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Φεβ 2015 στις 5:19

P90 Expert

Kill 500 enemies with the P90
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Φεβ 2015 στις 6:33

MAC-10 Expert

Kill 100 enemies with the MAC-10
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαϊ 2015 στις 5:29

UMP-45 Expert

Kill 250 enemies with the UMP-45
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ 2015 στις 4:20

Sub-Machine Gun Master

Unlock all sub-machine gun kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουν 2015 στις 12:30

XM1014 Expert

Kill 200 enemies with the XM1014
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουν 2015 στις 12:30

Shotgun Master

Unlock all shotgun kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Αυγ 2015 στις 5:13

HE Grenade Expert

Kill 100 enemies with the HE grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2015 στις 11:13

Knife Expert

Kill 100 enemies with the knife
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 11:19

M249 Expert

Kill 100 enemies with the M249
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:39

The Cleaner

In Classic mode, kill five enemies in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιαν 2015 στις 10:00

Variety Hour

Get kills with five different guns in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 2:01

Dead Shepherd

Kill an enemy who is carrying a hostage
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:27

War of Attrition

Be the last player alive in a round with five players on your team
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:40

Magic Bullet

Kill an enemy with the last bullet in your magazine (excluding sniper rifles and Zeus x27)
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:38

Kill One, Get One Spree

Kill an enemy player who has just killed four of your teammates within 15 seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:42

Battle Sight Zero

Kill 250 enemies with headshots
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:06

Primer

Do at least 95% damage to an enemy who is then killed by a another player
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:05

Finishing Schooled

Kill an enemy who has been reduced to less than 5% health by other players
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:27

Shot With Their Pants Down

Kill an enemy while they are reloading
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 3:28

Blind Ambition

Kill 25 enemies blinded by flashbangs
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 2:54

Blind Fury

Kill an enemy while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Ιαν 2015 στις 8:32

Friendly Firearms

Kill 100 enemies with enemy weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Μαρ 2015 στις 3:35

Expert Marksman

Get a kill with every weapon
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Φεβ 2015 στις 8:55

Shrapnelproof

Take 80 points of damage from enemy grenades and still survive the round
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:50

Make the Cut

Win a knife fight
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 9:37

Hip Shot

Kill an enemy with an un-zoomed sniper rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 7:59

Eye to Eye

Kill a zoomed-in enemy sniper with a sniper rifle of your own
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Μαρ 2015 στις 5:44

Sknifed

Kill a zoomed-in enemy sniper with a knife
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:13

Snipe Hunter

Kill 100 zoomed-in enemy snipers
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:02

Dead Man Stalking

Kill an enemy while at one health
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 4:13

Street Fighter

Kill an enemy with a knife during the Pistol Round in a Classic match
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 7:16

Blitzkrieg

Win a round against five enemies in less than thirty seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 4:53

Piece Initiative

Win 5 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 9:32

Give Piece a Chance

Win 25 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2015 στις 2:35

Piece Treaty

Win 250 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 12:01

Blast Will and Testament

Win a round by picking up the bomb from a fallen comrade and successfully planting it
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:31

Mercy Rule

Kill the entire opposing team without any members of your team dying
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:31

Clean Sweep

Kill the entire opposing team without any members of your team taking damage
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:14

Akimbo King

Use Dual Berettas to kill an enemy player that is also wielding Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2014 στις 4:59

The Unstoppable Force

Kill four enemies within a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 2:51

The Immovable Object

Kill an enemy who has killed four of your teammates within the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:41

Head Shred Redemption

Kill five enemy players with headshots in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2015 στις 7:45

Dust2 Map Veteran

Win 100 rounds on Dust2
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2015 στις 9:50

Inferno Map Veteran

Win 100 rounds on Inferno
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2015 στις 5:03

Nuke Map Veteran

Win 100 rounds on Nuke
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:52

Death From Above

Kill an enemy while you are airborne
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:06

Bunny Hunt

Kill an airborne enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 6:29

Black Bag Operation

Win a round without making any footstep noise, killing at least one enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2015 στις 9:06

Cold War

Win a round in which no enemy players die
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Μαρ 2015 στις 15:39

Killanthropist

Donate 100 weapons to your teammates
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:28

Defusus Interruptus

Stop defusing the bomb long enough to kill an enemy, then successfully finish defusing it
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 4:24

Participation Award

Kill an enemy within three seconds after they recover a dropped bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:09

Repeat Offender

Dominate an enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 9:32

Decimator

Dominate ten enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:09

Overkill

Kill an enemy whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 6:58

Command and Control

Kill 100 enemies whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:46

Insurgent

Kill an enemy who is dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιαν 2015 στις 10:03

Can't Keep a Good Man Down

Kill 20 enemies who are dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:46

Hat Trick

Dominate three enemies simultaneously
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2015 στις 23:41

Ten Angry Men

Kill 10 enemies you are already dominating during a single match
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 1:36

Excessive Brutality

Kill an enemy whom you are dominating four additional times
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουλ 2016 στις 16:52

Spray and Pray

Kill two enemies while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιαν 2015 στις 1:46

The Road to Hell

Blind an enemy player who then kills a teammate
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 2:26

Avenging Angel

Kill an enemy who has killed a player on your friends list in the same round
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:39

Denied!

Kill a player who is on gold knife level in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:32

Shoots Vet

Win five matches in Arms Race Mode on Shoots
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουλ 2015 στις 2:28

Shorter Fuse

Plant five bombs in Demolition Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 4:07

Vacation

Win five matches on Lake
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 4:02

My House

Win five matches on Safehouse
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 7:19

Marcsman

Win five matches on St. Marc
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 4:06

Knife on Knife

Kill an enemy who is on gold knife level with your own knife in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:39

Level Playing Field

Kill an enemy who is on gold knife level with a sub-machine gun in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:56

Practice Practice Practice

Play 100 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2015 στις 1:16

Gun Collector

Play 500 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:16

Gungamer

Win one match in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Οκτ 2016 στις 2:32

Keep on Gunning

Win 25 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 9:06

FIRST!

Be the first player to get a kill in an Arms Race or Demolition match
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:35

One Shot One Kill

Kill three consecutive players using the first bullet of your gun in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:22

Conservationist

Win an Arms Race match without reloading any of your weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:45

Base Scamper

Kill an enemy just as their respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:11

Born Ready

Kill an enemy with the first bullet after your respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 1:27

Still Alive

Survive more than 30 seconds with less than ten health in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 6:29

Awardist

Earn 100 achievements
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Μαρ 2015 στις 2:55

Bank On It

Win five matches on Bank
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 3:41

Baggage Claimer

Win five matches in Arms Race Mode on Baggage
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ 2015 στις 4:20

PP-Bizon Expert

Kill 250 enemies with the PP-Bizon
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 3:50

Tec-9 Expert

Kill 100 enemies with the Tec-9
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2015 στις 10:19

Zeus x27 Expert

Kill 10 enemies with the Zeus x27
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Ιαν 2015 στις 8:03

P2000/USP Tactical Expert

Kill 100 enemies with the P2000 or USP
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:49

P250 Expert

Kill 25 enemies with the P250
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:33

SCAR-20 Expert

Kill 100 enemies with the SCAR-20
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιαν 2015 στις 9:31

SG553 Expert

Kill 100 enemies with the SG553
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαϊ 2015 στις 2:06

SSG 08 Expert

Kill 100 enemies with the SSG 08
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Απρ 2015 στις 4:36

MP7 Expert

Kill 250 enemies with the MP7
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:15

MP9 Expert

Kill 100 enemies with the MP9
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:37

MAG-7 Expert

Kill 50 enemies with the MAG-7
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:10

Sawed-Off Expert

Kill 50 enemies with the Sawed-Off
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 11:26

Nova Expert

Kill 100 enemies with the Nova
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2015 στις 4:10

Negev Expert

Kill 100 enemies with the Negev
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Απρ 2015 στις 12:14

Galil AR Expert

Kill 250 enemies with the Galil ARThe Hurt Blocker

Defuse 100 bombs successfully
97 / 100

Cowboy Diplomacy

Rescue 100 hostages
18 / 100

SAR Czar

Rescue 500 hostages
18 / 500

Freed With Speed

Rescue all hostages within 90 seconds

Blood Money

Earn $50,000,000 total cash
43,276,550 / 50,000,000

Master At Arms

Unlock every weapon kill award

A World of Pane

Shoot out 14 windows in a single round on Office

The Bleeding Edge

Win 100 knife fights
37 / 100

Defuse This!

Kill the defuser with an HE grenade

Three the Hard Way

Kill three enemies with a single HE grenade

Clusterstruck

Kill five enemies with a bomb you have planted

Wild Gooseman Chase

As the last living Terrorist, distract a defuser long enough for the bomb to explode

Target-Hardened

Survive damage from five different enemies within a round

Italy Map Veteran

Win 100 rounds on Italy
66 / 100

Office Map Veteran

Win 100 rounds on Office
96 / 100

Aztec Map Veteran

Win 100 rounds on Aztec
54 / 100

Dust Map Veteran

Win 100 rounds on Dust
26 / 100

Shorttrain Map Veteran

Win five matches on Shorttrain
0 / 5

Aerial Necrobatics

Kill an airborne enemy while you are also airborne

The Frugal Beret

Win ten rounds in a row without dying or spending any cash in Classic mode

Marksman

Win a match on every Arms Race and Demolition map

Quick Cut

Defuse five bombs in Demolition mode
1 / 5

Run of the Mill

Win five matches on Sugarcane
0 / 5

King of the Kill

Play 5,000 matches of Arms Race or Demolition mode
603 / 5,000

Kill of the Century

Win 100 matches in Arms Race or Demolition mode
25 / 100

The Professional

Win 500 matches in Arms Race or Demolition mode
25 / 500

Cold Pizza Eater

Win 1,000 matches in Arms Race or Demolition mode
25 / 1,000

Tourist

Play a round on every Arms Race and Demolition map

Rampage!

Win an Arms Race match without dying

First Things First

Personally kill the entire Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode

Target Secured

Personally kill the entire Counter-Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode

Flame Expert

Kill 100 enemies with the Molotov or Incendiary grenade
14 / 100

Train Map Veteran

Win 100 rounds on Train
56 / 100


;