Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
11.7h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
134 από 167 (80%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:08πμ

Someone Set Up Us The Bomb

Win a round by planting a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιαν 2015 στις 1:18μμ

Boomala Boomala

Plant 100 bombs
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:04πμ

Body Bagger

Kill 25 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:01πμ

Corpseman

Kill 500 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ 2015 στις 5:49πμ

God of War

Kill 10,000 enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 6:06πμ

Second to None

Successfully defuse a bomb with less than one second remaining
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιαν 2015 στις 1:52πμ

Counter-Counter-Terrorist

Kill a Counter-Terrorist while he is defusing the bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:28πμ

Rite of First Defusal

Win a round by defusing a bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2015 στις 7:46πμ

Short Fuse

Plant a bomb within 25 seconds (excluding Demolition mode)
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:51πμ

Newb World Order

Win ten rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιαν 2015 στις 4:00πμ

Pro-moted

Win 200 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Αυγ 2015 στις 2:55πμ

Leet-er of Men

Win 5,000 rounds
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:00πμ

Points in Your Favor

Inflict 2,500 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2014 στις 3:55πμ

You've Made Your Points

Inflict 50,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Μαρ 2015 στις 2:18μμ

A Million Points of Blight

Inflict 1,000,000 total points of damage to enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:41πμ

Ballistic

In Classic mode, kill four enemy players within fifteen seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 4:58πμ

Lost and F0wnd

Kill an enemy with a gun they dropped during the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαρ 2015 στις 8:06πμ

Good Shepherd

Rescue all hostages in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:58πμ

Ammo Conservation

Kill two enemy players with a single bullet
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2014 στις 4:12πμ

War Bonds

Earn $50,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 10:06πμ

Spoils of War

Earn $2,500,000 total cash
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 11:55μμ

Premature Burial

Kill an enemy with a grenade after dying
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιουν 2015 στις 6:22πμ

Desert Eagle Expert

Kill 200 enemies with the Desert Eagle
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Απρ 2015 στις 2:11μμ

Glock-18 Expert

Kill 100 enemies with the Glock-18
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:31πμ

Dual Berettas Expert

Kill 25 enemies with the Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιαν 2015 στις 12:19πμ

Five-SeveN Expert

Kill 25 enemies with the Five-SeveN
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Ιουν 2015 στις 6:22πμ

Pistol Master

Unlock all Pistol kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2015 στις 8:36πμ

AWP Expert

Kill 500 enemies with the AWP
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Απρ 2015 στις 10:03πμ

AK-47 Expert

Kill 1,000 enemies with the AK-47
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαϊ 2015 στις 12:32πμ

M4 AR Expert

Kill 1,000 enemies with an M4 Assault Rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:24πμ

AUG Expert

Kill 250 enemies with the AUG
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 7:50πμ

FAMAS Expert

Kill 100 enemies with the FAMAS
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:33πμ

G3SG1 Expert

Kill 100 enemies with the G3SG1
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαϊ 2015 στις 2:06πμ

Rifle Master

Unlock all rifle kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Φεβ 2015 στις 5:19πμ

P90 Expert

Kill 500 enemies with the P90
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Φεβ 2015 στις 6:33πμ

MAC-10 Expert

Kill 100 enemies with the MAC-10
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Μαϊ 2015 στις 5:29πμ

UMP-45 Expert

Kill 250 enemies with the UMP-45
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ 2015 στις 4:20πμ

Sub-Machine Gun Master

Unlock all sub-machine gun kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουν 2015 στις 12:30μμ

XM1014 Expert

Kill 200 enemies with the XM1014
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουν 2015 στις 12:30μμ

Shotgun Master

Unlock all shotgun kill awards
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Αυγ 2015 στις 5:13πμ

HE Grenade Expert

Kill 100 enemies with the HE grenade
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2015 στις 11:13πμ

Knife Expert

Kill 100 enemies with the knife
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 11:19πμ

M249 Expert

Kill 100 enemies with the M249
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:39πμ

The Cleaner

In Classic mode, kill five enemies in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιαν 2015 στις 10:00πμ

Variety Hour

Get kills with five different guns in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 2:01πμ

Dead Shepherd

Kill an enemy who is carrying a hostage
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:27πμ

War of Attrition

Be the last player alive in a round with five players on your team
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:40πμ

Magic Bullet

Kill an enemy with the last bullet in your magazine (excluding sniper rifles and Zeus x27)
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:38πμ

Kill One, Get One Spree

Kill an enemy player who has just killed four of your teammates within 15 seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:42πμ

Battle Sight Zero

Kill 250 enemies with headshots
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:06πμ

Primer

Do at least 95% damage to an enemy who is then killed by a another player
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:05πμ

Finishing Schooled

Kill an enemy who has been reduced to less than 5% health by other players
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:27πμ

Shot With Their Pants Down

Kill an enemy while they are reloading
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 3:28πμ

Blind Ambition

Kill 25 enemies blinded by flashbangs
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 2:54πμ

Blind Fury

Kill an enemy while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Ιαν 2015 στις 8:32πμ

Friendly Firearms

Kill 100 enemies with enemy weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Μαρ 2015 στις 3:35πμ

Expert Marksman

Get a kill with every weapon
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Φεβ 2015 στις 8:55πμ

Shrapnelproof

Take 80 points of damage from enemy grenades and still survive the round
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:50πμ

Make the Cut

Win a knife fight
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 9:37πμ

Hip Shot

Kill an enemy with an un-zoomed sniper rifle
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 7:59πμ

Eye to Eye

Kill a zoomed-in enemy sniper with a sniper rifle of your own
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Μαρ 2015 στις 5:44πμ

Sknifed

Kill a zoomed-in enemy sniper with a knife
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:13πμ

Snipe Hunter

Kill 100 zoomed-in enemy snipers
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:02πμ

Dead Man Stalking

Kill an enemy while at one health
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιαν 2015 στις 4:13πμ

Street Fighter

Kill an enemy with a knife during the Pistol Round in a Classic match
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 7:16πμ

Blitzkrieg

Win a round against five enemies in less than thirty seconds
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 4:53πμ

Piece Initiative

Win 5 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 9:32πμ

Give Piece a Chance

Win 25 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Μαϊ 2015 στις 2:35πμ

Piece Treaty

Win 250 Pistol Rounds in Competitive Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 12:01μμ

Blast Will and Testament

Win a round by picking up the bomb from a fallen comrade and successfully planting it
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:31πμ

Mercy Rule

Kill the entire opposing team without any members of your team dying
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:31πμ

Clean Sweep

Kill the entire opposing team without any members of your team taking damage
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:14πμ

Akimbo King

Use Dual Berettas to kill an enemy player that is also wielding Dual Berettas
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2014 στις 4:59πμ

The Unstoppable Force

Kill four enemies within a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 2:51πμ

The Immovable Object

Kill an enemy who has killed four of your teammates within the current round
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 3:41πμ

Head Shred Redemption

Kill five enemy players with headshots in a single round
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2015 στις 7:45πμ

Dust2 Map Veteran

Win 100 rounds on Dust2
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιαν 2015 στις 9:50πμ

Inferno Map Veteran

Win 100 rounds on Inferno
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιαν 2015 στις 5:03πμ

Nuke Map Veteran

Win 100 rounds on Nuke
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:52πμ

Death From Above

Kill an enemy while you are airborne
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:06πμ

Bunny Hunt

Kill an airborne enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 6:29πμ

Black Bag Operation

Win a round without making any footstep noise, killing at least one enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαρ 2015 στις 9:06πμ

Cold War

Win a round in which no enemy players die
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Μαρ 2015 στις 3:39μμ

Killanthropist

Donate 100 weapons to your teammates
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 9:28πμ

Defusus Interruptus

Stop defusing the bomb long enough to kill an enemy, then successfully finish defusing it
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιαν 2015 στις 4:24πμ

Participation Award

Kill an enemy within three seconds after they recover a dropped bomb
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:09πμ

Repeat Offender

Dominate an enemy
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 9:32πμ

Decimator

Dominate ten enemies
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:09πμ

Overkill

Kill an enemy whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 6:58πμ

Command and Control

Kill 100 enemies whom you are already dominating
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:46πμ

Insurgent

Kill an enemy who is dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιαν 2015 στις 10:03πμ

Can't Keep a Good Man Down

Kill 20 enemies who are dominating you
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:46πμ

Hat Trick

Dominate three enemies simultaneously
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Οκτ 2015 στις 11:41μμ

Ten Angry Men

Kill 10 enemies you are already dominating during a single match
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 1:36πμ

Excessive Brutality

Kill an enemy whom you are dominating four additional times
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουλ 2016 στις 4:52μμ

Spray and Pray

Kill two enemies while you are blinded from a flashbang
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιαν 2015 στις 1:46πμ

The Road to Hell

Blind an enemy player who then kills a teammate
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 2:26πμ

Avenging Angel

Kill an enemy who has killed a player on your friends list in the same round
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:39πμ

Denied!

Kill a player who is on gold knife level in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:32πμ

Shoots Vet

Win five matches in Arms Race Mode on Shoots
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουλ 2015 στις 2:28πμ

Shorter Fuse

Plant five bombs in Demolition Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 4:07πμ

Vacation

Win five matches on Lake
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 4:02πμ

My House

Win five matches on Safehouse
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιαν 2015 στις 7:19πμ

Marcsman

Win five matches on St. Marc
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιαν 2015 στις 4:06πμ

Knife on Knife

Kill an enemy who is on gold knife level with your own knife in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:39πμ

Level Playing Field

Kill an enemy who is on gold knife level with a sub-machine gun in Arms Race Mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:56πμ

Practice Practice Practice

Play 100 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Αυγ 2015 στις 1:16πμ

Gun Collector

Play 500 matches of Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2015 στις 3:16πμ

Gungamer

Win one match in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Οκτ 2016 στις 2:32πμ

Keep on Gunning

Win 25 matches in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 9:06πμ

FIRST!

Be the first player to get a kill in an Arms Race or Demolition match
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 8:35πμ

One Shot One Kill

Kill three consecutive players using the first bullet of your gun in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:22πμ

Conservationist

Win an Arms Race match without reloading any of your weapons
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Δεκ 2014 στις 2:45πμ

Base Scamper

Kill an enemy just as their respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Δεκ 2014 στις 10:11πμ

Born Ready

Kill an enemy with the first bullet after your respawn protection ends in Arms Race mode
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιαν 2015 στις 1:27πμ

Still Alive

Survive more than 30 seconds with less than ten health in Arms Race or Demolition mode
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 6:29πμ

Awardist

Earn 100 achievements
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Μαρ 2015 στις 2:55πμ

Bank On It

Win five matches on Bank
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2015 στις 3:41πμ

Baggage Claimer

Win five matches in Arms Race Mode on Baggage
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ 2015 στις 4:20πμ

PP-Bizon Expert

Kill 250 enemies with the PP-Bizon
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Μαρ 2015 στις 3:50πμ

Tec-9 Expert

Kill 100 enemies with the Tec-9
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Απρ 2015 στις 10:19πμ

Zeus x27 Expert

Kill 10 enemies with the Zeus x27
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Ιαν 2015 στις 8:03πμ

P2000/USP Tactical Expert

Kill 100 enemies with the P2000 or USP
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:49πμ

P250 Expert

Kill 25 enemies with the P250
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:33πμ

SCAR-20 Expert

Kill 100 enemies with the SCAR-20
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιαν 2015 στις 9:31πμ

SG553 Expert

Kill 100 enemies with the SG553
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαϊ 2015 στις 2:06πμ

SSG 08 Expert

Kill 100 enemies with the SSG 08
Ξεκλειδώθηκε στις 26 Απρ 2015 στις 4:36πμ

MP7 Expert

Kill 250 enemies with the MP7
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιαν 2015 στις 4:15πμ

MP9 Expert

Kill 100 enemies with the MP9
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 8:37πμ

MAG-7 Expert

Kill 50 enemies with the MAG-7
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιαν 2015 στις 9:10πμ

Sawed-Off Expert

Kill 50 enemies with the Sawed-Off
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2015 στις 11:26πμ

Nova Expert

Kill 100 enemies with the Nova
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Μαρ 2015 στις 4:10πμ

Negev Expert

Kill 100 enemies with the Negev
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Απρ 2015 στις 12:14μμ

Galil AR Expert

Kill 250 enemies with the Galil ARThe Hurt Blocker

Defuse 100 bombs successfully
78 / 100

Cowboy Diplomacy

Rescue 100 hostages
13 / 100

SAR Czar

Rescue 500 hostages
13 / 500

Freed With Speed

Rescue all hostages within 90 seconds

Blood Money

Earn $50,000,000 total cash
37,989,850 / 50,000,000

Master At Arms

Unlock every weapon kill award

A World of Pane

Shoot out 14 windows in a single round on Office

The Bleeding Edge

Win 100 knife fights
37 / 100

Defuse This!

Kill the defuser with an HE grenade

Three the Hard Way

Kill three enemies with a single HE grenade

Clusterstruck

Kill five enemies with a bomb you have planted

Wild Gooseman Chase

As the last living Terrorist, distract a defuser long enough for the bomb to explode

Target-Hardened

Survive damage from five different enemies within a round

Italy Map Veteran

Win 100 rounds on Italy
64 / 100

Office Map Veteran

Win 100 rounds on Office
75 / 100

Aztec Map Veteran

Win 100 rounds on Aztec
54 / 100

Dust Map Veteran

Win 100 rounds on Dust
26 / 100

Shorttrain Map Veteran

Win five matches on Shorttrain
0 / 5

Aerial Necrobatics

Kill an airborne enemy while you are also airborne

The Frugal Beret

Win ten rounds in a row without dying or spending any cash in Classic mode

Marksman

Win a match on every Arms Race and Demolition map

Quick Cut

Defuse five bombs in Demolition mode
1 / 5

Run of the Mill

Win five matches on Sugarcane
0 / 5

King of the Kill

Play 5,000 matches of Arms Race or Demolition mode
603 / 5,000

Kill of the Century

Win 100 matches in Arms Race or Demolition mode
25 / 100

The Professional

Win 500 matches in Arms Race or Demolition mode
25 / 500

Cold Pizza Eater

Win 1,000 matches in Arms Race or Demolition mode
25 / 1,000

Tourist

Play a round on every Arms Race and Demolition map

Rampage!

Win an Arms Race match without dying

First Things First

Personally kill the entire Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode

Target Secured

Personally kill the entire Counter-Terrorist team before the bomb is planted in Demolition Mode

Flame Expert

Kill 100 enemies with the Molotov or Incendiary grenade
12 / 100

Train Map Veteran

Win 100 rounds on Train
56 / 100


;