เลเวล 30 XP 6,163
237 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 31
เหรียญตรา