Úroveň 30 XP 6,163
237 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky