DADADADADA
Uganda
 
 
Užovka - Tento had se široce vyskytuje v nížinách kontinentálního Erangelu, od jižního Primorsku po jižní Myltu, na Sosnovských ostrovech s výjimkou Rozhoku a Lipovky. Obývá i severozápadní Georgopol a jihozápadní Gatku.
Currently Online
< >
Comments
MildaMeister Dec 30, 2017 @ 5:29am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ♥♥♥♥♥