เลเวล 73 XP 31,198
2 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 74
เหรียญตรา