เลเวล 7 XP 733
67 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา