Úroveň 7 XP 733
67 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky