เลเวล 26 XP 4,856
244 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 27
เหรียญตรา