☢Janger☢
Wyrewolwerowany Rewolwerowiec   Wielkopolskie, Poland
 
 
BANG!!! BANG!!!


Kanał: https://www.youtube.com/c/Janger2001

Currently Offline
Rarest Achievement Showcase
Artwork Showcase
Milo Dec 16, 2018 @ 11:01pm 
Yo, źle ogarnąłeś swoje zgłoszenie do konkursu Złotych Innosów, dodaj do znajomych bo chcę wytłumaczyć jak to poprawić
Larson Nov 25, 2018 @ 1:45am 
━━━━━┒
┓┏┓┏┓┃Mam jedno pierdolono schizofrenie
┛┗┛┗┛┃\O/
┓┏┓┏┓┃ / /
┛┗┛┗┛┃ノ)
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┛┗┛┗┛┃
┓┏┓┏┓┃
┃┃┃┃┃┃
┻┻┻┻┻┻
Larson Jul 27, 2018 @ 9:57am 
d    oticapsed
e    t
s    i
p    c
a    a
c    p
i    s
t    e
oticapsedespacito
    e    t
    s    i
    p    c
    a    a
    c    p
    i    s
    t    e
despacito    d
Larson Jul 23, 2018 @ 6:39am 
███╗░░░██╗██╗░██████╗░░██████╗░███████╗██████╗ ████╗░░██║██║██╔════╝░██╔════╝░██╔════╝██╔══██╗ ██╔██╗░██║██║██║░░███╗██║░░███╗█████╗░░██████╔╝ ██║╚██╗██║██║██║░░░██║██║░░░██║██╔══╝░░██╔══██╗ ██║░╚████║██║╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗██║░░██║ ╚═╝░░╚═══╝╚═╝░╚═════╝░░╚═════╝░╚══════╝╚═╝░░╚═╝
Larson Jun 21, 2018 @ 2:15pm 
????????????????????????⚪⚪⚪????????????????????????
????????????????????⚪⚪⚪⚪⚪????????????????????
????????????????⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪????????????????
????????????⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪????????????
????????⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪⚪????????
????⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪????
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪
⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪
⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫
⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪
⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
????⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪????
????????⚪⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪????????
????????????⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪????????????
????????????????⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪????????????????
????????????????????⚪⚪⚪⚪⚪????????????????????
????????????????????????⚪⚪⚪????????????????????????

Larson Jun 5, 2018 @ 9:57am 
█۞███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ Kryj Ryj bo jadyma czułgiem
▄▅█████████▅▄▃▂
I███████████████████]
...◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤