MiniMe2001
United States
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 17 phút trước
Trưng bày thành tựu
476
Thành tựu
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

3,683 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
310 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
166 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg10
Spooky Wall - E 11 Thg06 @ 11:43am 
this is my hopeful letter to gain your mastership in the art of headshots. oh and btw, carry on the torch of my failing skills.
dubspol 14 Thg9, 2018 @ 1:52pm 
+rep real hot man with big muscles
Soup 20 Thg02, 2018 @ 8:19pm 
..(\ /)
..(•.•)
c(")(“)

General Lee 2: Lee Harder 2 Thg02, 2018 @ 1:31pm 
He wears pants. I approve.
Apex Legends: Predator ;'] 25 Thg12, 2017 @ 9:50am 
carry on the torch of my bhopping skills
Santos 24 Thg11, 2017 @ 5:15pm 
Hello, this is Santos from Frosty Gamers in regards to your appeal.