Úroveň 25 XP 4,688
112 XP pro dosažení 26. úrovně
Odznaky