Giờ chơi 2 tuần qua:
3.0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
304 of 2123 (14%) Thành tựu giành được::


Bảng xếp hạng