Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
1.1h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
303 of 2123 (14%) Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα::


Προσωπικά επιτεύγματα
 

All Space Puzzles Complete!

Complete Pack: Space
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 9:11

Galaxy Complete!

Complete Puzzle: Galaxy
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 14:36

Satellite Complete!

Complete Puzzle: Satellite
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 16:04

Nebula Complete!

Complete Puzzle: Nebula
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 5:16

Aurora Complete!

Complete Puzzle: Aurora
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 9:11

1st HINT USED!

Use a hint token
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 5:38

10 HINTS USED!

Use 10 hint tokens
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 17:04

50 HINTS USED!

Use 50 hint tokens
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 7:17

100 HINTS USED!

Use 100 hint tokens
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιαν 2020 στις 8:16

500 HINTS USED!

Use 500 hint tokens
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουλ 2020 στις 10:16

1000 HINTS USED!

Use 1000 hint tokens
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2020 στις 14:35

1st GOLD PIECE USED!

Use a gold piece
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 19:06

10 GOLD PIECES USED!

Use 10 gold pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 9:03

50 GOLD PIECES USED!

Use 50 gold pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 9:03

100 GOLD PIECES USED!

Use 100 gold pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν 2020 στις 8:13

500 GOLD PIECES USED!

Use 500 gold pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 20:00

500 PIECES PLACED!

Place 500 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 16:41

1,000 PIECES PLACED!

Place 1,000 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 6:39

1,500 PIECES PLACED!

Place 1,500 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 16:03

2,500 PIECES PLACED!

Place 2,500 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 18:19

5,000 PIECES PLACED!

Place 5,000 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαϊ 2020 στις 13:45

10,000 PIECES PLACED!

Place 10,000 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 17:23

Puzzling Begins Here!

Place Your First Piece
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιαν 2020 στις 9:15

100 PIECES PLACED!

Place 100 Pieces
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Ιαν 2020 στις 18:28

1st Puzzle Complete!

Complete Your First Puzzle
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 9:27

1st Pack Complete!

Complete Your First Pack
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 10:58

Koala Complete!

Complete Puzzle: Koala
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιαν 2020 στις 14:55

All Bear Puzzles Complete!

Complete Pack: Bears
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2020 στις 9:42

Grizzlies Complete!

Complete Puzzle: Grizzlies
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 18:30

Red Panda Complete!

Complete Puzzle: Red Panda
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 14:08

All Himalayas Puzzles Complete!

Complete Pack: Himalayas
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2020 στις 18:49

Yak Complete!

Complete Puzzle: Yak
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιουν 2020 στις 1:36

Snowcock Complete!

Complete Puzzle: Snowcock
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Σεπ 2020 στις 10:29

Takshang Complete!

Complete Puzzle: Takshang
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2020 στις 18:49

Black Bear Complete!

Complete Puzzle: Black Bear
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2020 στις 9:41

Manche Complete!

Complete Puzzle: Manche
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Σεπ 2020 στις 11:25

All Da Vinci Puzzles Complete!

Complete Pack: Da Vinci
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν 2020 στις 8:13

Mona Lisa Complete!

Complete Puzzle: Mona Lisa
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 7:56

Last Supper Complete!

Complete Puzzle: Last Supper
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 17:55

Annunciation Complete!

Complete Puzzle: Annunciation
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν 2020 στις 8:12

Dogue de Bordeaux Complete!

Complete Puzzle: Dogue de Bordeaux
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Ιουν στις 21:08

Alsatian Complete!

Complete Puzzle: Alsatian
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν στις 20:22

Puppy Complete!

Complete Puzzle: Puppy
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν στις 18:03

All Owl Puzzles Complete!

Complete Pack: Owls
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 15:33

Barn Owl Complete!

Complete Puzzle: Barn Owl
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2020 στις 13:46

Burung Hantu Complete!

Complete Puzzle: Burung Hantu
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Απρ 2020 στις 10:30

Mexican Spotted Complete!

Complete Puzzle: Mexican Spotted
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Απρ 2020 στις 10:56

Great Gray Complete!

Complete Puzzle: Great Gray
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 15:32

All Ukiyo-E Puzzles Complete!

Complete Pack: Ukiyo-E
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2020 στις 5:43

Mount Fuji Complete!

Complete Puzzle: Mount Fuji
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 5:05

The Great Wave Complete!

Complete Puzzle: The Great Wave
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 17:04

Shogunate Complete!

Complete Puzzle: Shogunate
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 14:06

Zhang Shu Complete!

Complete Puzzle: Zhang Shu
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 9:11

Lets Get Puzzling

Start Puzzling
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιαν 2020 στις 4:31

Gotcha!

Catch a fish
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 19:31

4 Packs Complete

Complete 4 Puzzle Packs
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 15:33

Favorite Pack

Favorite A Puzzle Pack
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 13:52

Arcade Puzzler

Complete A Puzzle In Arcade
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 5:55

Zen Puzzler

Complete A Puzzle In Zen
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 18:56

Window Puzzler

Complete A Puzzle In Window
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 10:58

Ghost

Use x5 Ghost Hints
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:08

Locate

Use x5 Locate Hints
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 5:44

Hint Trader

Trade For Hint Tokens
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Αυγ 2020 στις 23:57

10 Puzzles Complete!

Complete 10 Puzzles
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιαν 2020 στις 18:30

Simple Puzzler

Complete A Puzzle In Simple
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 9:27

All 2000 AD Puzzles Complete!

Complete Pack: 2000 AD
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 17:27

Judge Dredd Complete!

Complete Puzzle: Judge Dredd
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2020 στις 15:55

Slaine Complete!

Complete Puzzle: Slaine
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιουν 2020 στις 15:33

Mega-City One Complete!

Complete Puzzle: Mega-City One
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 11:12

The Judges Complete!

Complete Puzzle: The Judges
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουν 2020 στις 19:57

Jaegir Complete!

Complete Puzzle: Jaegir
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουν 2020 στις 14:16

Judge Anderson Complete!

Complete Puzzle: Judge Anderson
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιουν 2020 στις 19:06

Strontium Dog Complete!

Complete Puzzle: Strontium Dog
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουν 2020 στις 10:01

Thrill-Power Complete!

Complete Puzzle: Thrill-Power
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Ιουν 2020 στις 10:08

Carnage Complete!

Complete Puzzle: Carnage
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 17:27

Destruction Complete!

Complete Puzzle: Destruction
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Ιουν 2020 στις 18:52

Gatefold Complete!

Complete Puzzle: Gatefold
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Ιουν 2020 στις 5:24

ABC Complete!

Complete Puzzle: ABC
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2020 στις 10:48

Judge Death Complete!

Complete Puzzle: Judge Death
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 16:10

Warriors Complete!

Complete Puzzle: Warriors
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 16:40

Brainbiter Complete!

Complete Puzzle: Brainbiter
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Ιουν 2020 στις 4:30

All Aki Puzzles Complete!

Complete Pack: Aki
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ 2020 στις 18:35

Koteji Complete!

Complete Puzzle: Koteji
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ 2020 στις 17:36

Mizumi Complete!

Complete Puzzle: Mizumi
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ 2020 στις 18:35

Kawa Complete!

Complete Puzzle: Kawa
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουλ 2020 στις 5:23

Uchi Complete!

Complete Puzzle: Uchi
Ξεκλειδώθηκε στις 14 Ιουλ 2020 στις 12:36

Ki Complete!

Complete Puzzle: Ki
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιουλ 2020 στις 17:43

Kazan Complete!

Complete Puzzle: Kazan
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ 2020 στις 17:29

Tutorial Complete!

Complete The Tutorial
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιαν 2020 στις 4:31

Challenge Accepted

Start A Challenge Puzzle
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιαν 2020 στις 4:32

1 Challenge Complete

Complete A Challenge
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 5:55

5 Challenges Complete

Complete 5 Challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2020 στις 18:27

10 Challenges Complete

Complete 10 Challenges
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Φεβ στις 18:45

All PP2 Birds Puzzles Complete!

Complete Pack: PP2 Birds
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Νοε 2020 στις 11:22

Basking Bird Complete!

Complete Puzzle: Basking Bird
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 14:51

Soaring Gull Complete!

Complete Puzzle: Soaring Gull
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 15:13

Fishing Complete!

Complete Puzzle: Fishing
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 14:59

Beach Penguins Complete!

Complete Puzzle: Beach Penguins
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 9:27

Rock Cormorant Complete!

Complete Puzzle: Rock Cormorant
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 15:08

Rockhoppers Complete!

Complete Puzzle: Rockhoppers
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 15:03

Danger Mines Complete!

Complete Puzzle: Danger Mines
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Σεπ 2020 στις 3:42

Phalacrocorax Complete!

Complete Puzzle: Phalacrocorax
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2020 στις 2:52

Long-Tail Complete!

Complete Puzzle: Long-tail
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2020 στις 3:20

Falkland Thrush Complete!

Complete Puzzle: Falkland Thrush
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Σεπ 2020 στις 4:19

Whale Bones Complete!

Complete Puzzle: Whale Bones
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2020 στις 4:27

Penguins On A Run Complete!

Complete Puzzle: Penguins On A Run
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Σεπ 2020 στις 16:28

Bird Of Prey Complete!

Complete Puzzle: Bird Of Prey
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2020 στις 14:40

Upland Geese Complete!

Complete Puzzle: Upland Geese
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Σεπ 2020 στις 3:18

Line Of Kings Complete!

Complete Puzzle: Line Of Kings
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Σεπ 2020 στις 2:44

Couple Of Ducks Complete!

Complete Puzzle: Couple Of Ducks
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Σεπ 2020 στις 3:11

Pelikans Complete!

Complete Puzzle: Pelikans
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Σεπ 2020 στις 16:56

Oystercatcher Complete!

Complete Puzzle: Oystercatcher
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Σεπ 2020 στις 8:37

Meadowlarks Complete!

Complete Puzzle: Meadowlarks
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Οκτ 2020 στις 13:12

Steamer Duck Complete!

Complete Puzzle: Steamer Duck
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Νοε 2020 στις 11:22

Siskin Complete!

Complete Puzzle: Siskin
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Οκτ 2020 στις 2:06

Striated Caracara Complete!

Complete Puzzle: Striated Caracara
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Οκτ 2020 στις 3:56

Penguins Complete!

Complete Puzzle: Penguins
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Νοε 2020 στις 17:35

Birds On The Rocks Complete!

Complete Puzzle: Birds On The Rocks
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Σεπ 2020 στις 13:04

Gentoo Complete!

Complete Puzzle: Gentoo
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Νοε 2020 στις 13:52

All Wolf Puzzles Complete!

Complete Pack: Wolves
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 10:58

Moon Howlers Complete!

Complete Puzzle: Moon Howlers
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 9:27

Gray wolf Complete!

Complete Puzzle: Gray wolf
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 18:56

Timber Wolf Complete!

Complete Puzzle: Timber Wolf
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 17:02

Wolf In The Mist Complete!

Complete Puzzle: Wolf In The Mist
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Ιαν 2020 στις 10:58

All Elephant Puzzles Complete!

Complete Pack: Elephants
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Ιουλ 2020 στις 21:03

Elephant Herd Complete!

Complete Puzzle: Elephant Herd
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Ιουλ 2020 στις 21:03

Slinging Mud Complete!

Complete Puzzle: Slinging Mud
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουλ 2020 στις 14:45

On The March Complete!

Complete Puzzle: On The March
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουλ 2020 στις 14:22

The Watering Hole Complete!

Complete Puzzle: The Watering Hole
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Ιουλ 2020 στις 4:57

Roos Next 2km Complete!

Complete Puzzle: Roos Next 2km
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Δεκ 2020 στις 5:15

All Australia Puzzles Complete!

Complete Pack: Australia
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιουν στις 19:21

Stick Insect Complete!

Complete Puzzle: Stick Insect
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Δεκ 2020 στις 17:00

Sturts Desert Pea Complete!

Complete Puzzle: Sturts Desert Pea
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Δεκ 2020 στις 12:40

Kangaroo Complete!

Complete Puzzle: Kangaroo
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Δεκ 2020 στις 6:41

Strangler Fig Complete!

Complete Puzzle: Strangler Fig
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Ιουν στις 12:26

Wallabees Complete!

Complete Puzzle: Wallabees
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Δεκ 2020 στις 6:15

The Opera House Complete!

Complete Puzzle: The Opera House
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Δεκ 2020 στις 2:42

Cave Painting Complete!

Complete Puzzle: Cave Painting
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιαν στις 12:54

Uluru Complete!

Complete Puzzle: Uluru
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Μαϊ στις 15:53

Cockatoos Complete!

Complete Puzzle: Cockatoos
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Δεκ 2020 στις 18:10

The Pinnacles Complete!

Complete Puzzle: The Pinnacles
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Δεκ 2020 στις 6:02

Derelict Barn Complete!

Complete Puzzle: Derelict Barn
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιουν στις 19:21

All RADical ROACH Puzzles Complete!

Complete Pack: RADical ROACH
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 14:11

Planes Incoming Complete!

Complete Puzzle: Planes Incoming
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουλ 2020 στις 9:49

Destruction Complete!

Complete Puzzle: Destruction
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουλ 2020 στις 9:38

Winds Of Death Complete!

Complete Puzzle: Winds Of Death
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουλ 2020 στις 9:10

Rad Scarf Complete!

Complete Puzzle: Rad Scarf
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουλ 2020 στις 9:43

Roach Rebirth Complete!

Complete Puzzle: Roach Rebirth
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουλ 2020 στις 9:32

Obliteration Complete!

Complete Puzzle: Obliteration
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Ιουλ 2020 στις 9:25

Fear of Shadows Complete!

Complete Puzzle: Fear of Shadows
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Αυγ 2020 στις 14:56

Dodging Rocks Complete!

Complete Puzzle: Dodging Rocks
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2020 στις 1:49

Camp Fire Complete!

Complete Puzzle: Camp Fire
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2020 στις 2:26

Close One Complete!

Complete Puzzle: Close One
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Αυγ 2020 στις 14:31

Not A Flee Complete!

Complete Puzzle: Not A Flee
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2020 στις 2:53

Behind You Complete!

Complete Puzzle: Behind You
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2020 στις 1:25

Conscription Complete!

Complete Puzzle: Conscription
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 6:21

Break Out Complete!

Complete Puzzle: Break Out
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ 2020 στις 17:42

Catapult Complete!

Complete Puzzle: Catapult
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2020 στις 3:23

Death Everywhere Complete!

Complete Puzzle: Death Everywhere
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 8:51

The Claw Complete!

Complete Puzzle: The Claw
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2020 στις 3:56

Mantis Tennis Complete!

Complete Puzzle: Mantis Tennis
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Αυγ 2020 στις 2:11

To The Cave Complete!

Complete Puzzle: To The Cave
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 14:11

Glow Shrooms Complete!

Complete Puzzle: Glow Shrooms
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Σεπ 2020 στις 6:14

Flaming Cocoons Complete!

Complete Puzzle: Flaming Cocoons
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 13:09

Hedgehog Complete!

Complete Puzzle: Hedgehog
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 5:56

Battle Bugs Complete!

Complete Puzzle: Battle Bugs
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:46

RADical Recovery Complete!

Complete Puzzle: RADical Recovery
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ 2020 στις 19:41

Fire Starter Complete!

Complete Puzzle: Fire Starter
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Αυγ 2020 στις 2:41

Kiosk Item Unlocked: X-MAS

Unlock Kiosk Item: X-MAS
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Σεπ 2020 στις 3:12

Kiosk Item Unlocked: ACU

Unlock Kiosk Item: ACU
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 9:28

Kiosk Item Unlocked: TILES

Unlock Kiosk Item: TILES
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Σεπ 2020 στις 10:29

Kiosk Item Unlocked: LAVA

Unlock Kiosk Item: LAVA
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2020 στις 18:49

Kiosk Item Unlocked: FROSTY

Unlock Kiosk Item: FROSTY
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2020 στις 4:27

Kiosk Item Unlocked: GOO

Unlock Kiosk Item: GOO
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Σεπ 2020 στις 16:57

Kiosk Item Unlocked: STREAKS

Unlock Kiosk Item: STREAKS
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Σεπ 2020 στις 3:25

Kiosk Item Unlocked: LEAVES

Unlock Kiosk Item: LEAVES
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Σεπ 2020 στις 3:18

Kiosk Item Unlocked: BRICKS

Unlock Kiosk Item: BRICKS
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2020 στις 18:49

Kiosk Item Unlocked: BLOCKS

Unlock Kiosk Item: BLOCKS
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Σεπ 2020 στις 18:49

Kiosk Item Unlocked: RUST

Unlock Kiosk Item: RUST
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Σεπ 2020 στις 10:29

Kiosk Item Unlocked: WATER

Unlock Kiosk Item: WATER
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 15:18

Kiosk Item Unlocked: WOOD

Unlock Kiosk Item: WOOD
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 15:18

Kiosk Item Unlocked: SHARDS

Unlock Kiosk Item: SHARDS
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Σεπ 2020 στις 14:40

Kiosk Item Unlocked: AMBER

Unlock Kiosk Item: AMBER
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Σεπ 2020 στις 4:24

Kiosk Item Unlocked: FABRIC

Unlock Kiosk Item: FABRIC
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Σεπ 2020 στις 15:18

Kiosk Item Unlocked: RETRO

Unlock Kiosk Item: RETRO
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: ROCK

Unlock Kiosk Item: ROCK
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 1

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 1
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:37

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 4

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 4
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουλ 2020 στις 8:00

Kiosk Item Unlocked: ANIME

Unlock Kiosk Item: ANIME
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2020 στις 15:55

Kiosk Item Unlocked: DEMON

Unlock Kiosk Item: DEMON
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν 2020 στις 8:13

Kiosk Item Unlocked: SHUTTLE

Unlock Kiosk Item: SHUTTLE
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 19:43

Kiosk Item Unlocked: EAGLE

Unlock Kiosk Item: EAGLE
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 10:18

Kiosk Item Unlocked: RAINBOW FIELD

Unlock Kiosk Item: RAINBOW FIELD
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:38

Kiosk Item Unlocked: IRON ARROW

Unlock Kiosk Item: IRON ARROW
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: BRONZE ARROW

Unlock Kiosk Item: BRONZE ARROW
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: T.C.O.T.C

Unlock Kiosk Item: T.C.O.T.C
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: LIME

Unlock Kiosk Item: LIME
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: GAUNTLET

Unlock Kiosk Item: GAUNTLET
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: BLUE GEM

Unlock Kiosk Item: BLUE GEM
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: GREEN GEM

Unlock Kiosk Item: GREEN GEM
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: GREEN

Unlock Kiosk Item: GREEN
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: GARNET

Unlock Kiosk Item: GARNET
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: INDIGO

Unlock Kiosk Item: INDIGO
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: BLUE HOLLOW

Unlock Kiosk Item: BLUE HOLLOW
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: WHITE PIP

Unlock Kiosk Item: WHITE PIP
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: PURPLE PIP

Unlock Kiosk Item: PURPLE PIP
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: BLUE DART

Unlock Kiosk Item: BLUE DART
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: RED DART

Unlock Kiosk Item: RED DART
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: ONIGIRI

Unlock Kiosk Item: ONIGIRI
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: ROBO METAL

Unlock Kiosk Item: ROBO METAL
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: ROBO RED

Unlock Kiosk Item: ROBO RED
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: SKELLY WHITE

Unlock Kiosk Item: SKELLY WHITE
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: SKELLY GREEN

Unlock Kiosk Item: SKELLY GREEN
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: ICE

Unlock Kiosk Item: ICE
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Σεπ 2020 στις 11:26

Kiosk Item Unlocked: SAND

Unlock Kiosk Item: SAND
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 6:25

Kiosk Item Unlocked: PURPLE

Unlock Kiosk Item: PURPLE
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 13:09

Kiosk Item Unlocked: TOXIC

Unlock Kiosk Item: TOXIC
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ 2020 στις 19:41

Kiosk Item Unlocked: WOOD

Unlock Kiosk Item: WOOD
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 17:04

Kiosk Item Unlocked: STONE

Unlock Kiosk Item: STONE
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Σεπ 2020 στις 11:26

Kiosk Item Unlocked: GOO

Unlock Kiosk Item: GOO
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 5:05

Kiosk Item Unlocked: ROSES

Unlock Kiosk Item: ROSES
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 14:11

Kiosk Item Unlocked: DIAMOND

Unlock Kiosk Item: DIAMOND
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Σεπ 2020 στις 10:29

Kiosk Item Unlocked: ALIEN

Unlock Kiosk Item: ALIEN
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ 2020 στις 19:41

Kiosk Item Unlocked: LAVA

Unlock Kiosk Item: LAVA
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 14:07

Kiosk Item Unlocked: COLOURS

Unlock Kiosk Item: COLOURS
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Σεπ 2020 στις 6:25

Kiosk Item Unlocked: TILES

Unlock Kiosk Item: TILES
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2020 στις 5:43

Unique Anime Complete!

Complete Unique: Anime
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Ιουν 2020 στις 15:57

Unique Demon Complete!

Complete Unique: Demon
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν 2020 στις 8:19

Unique Eagle Complete!

Complete Unique: Eagle
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 10:18

Unique Shuttle Complete!

Complete Unique: Shuttle
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 19:49

Kiosk Item Unlocked: Wood Wheel

Unlock Kiosk Item: Wood Wheel
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:38

Kiosk Item Unlocked: Gun

Unlock Kiosk Item: Gun
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 20:00

Kiosk Item Unlocked: Snail

Unlock Kiosk Item: Snail
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 19:43

Unique Wood Wheel Complete!

Complete Unique: Wood Wheel
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:44

Unique Gun Complete!

Complete Unique: Gun
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 20:03

Unique Snail Complete!

Complete Unique: Snail
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 20:00

Welcome To The Kiosk

Visit The Kiosk
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Απρ 2020 στις 17:36

Kiosk Purchase 1

Get An Item From The Kiosk
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 9:03

Kiosk Purchase 5

Get 5 Items From The Kiosk
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουν 2020 στις 8:13

Kiosk Purchase 10

Get 10 Items From The Kiosk
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Purchase 25

Get 25 Items From The Kiosk
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Ultimate Piece Used

Use An Ultimate Piece
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:37

Haunted Soma Complete!

Complete Puzzle: Haunted Soma
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2020 στις 5:43

Arrows Complete!

Complete Puzzle: Arrows
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ στις 17:38

Asahina Complete!

Complete Puzzle: Asahina
Ξεκλειδώθηκε στις 4 Ιουλ στις 22:36

Fish Complete!

Complete Puzzle: Fish
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουλ στις 18:26

Samurai Complete!

Complete Puzzle: Samurai
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουλ στις 22:56

Kuniyoshi Complete!

Complete Puzzle: Kuniyoshi
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουλ στις 17:36

Hirosada Complete!

Complete Puzzle: Hirosada
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Ιουλ στις 12:58

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουλ στις 21:18

Geisha Complete!

Complete Puzzle: Geisha
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Ιουλ στις 16:56

Snow Complete!

Complete Puzzle: Snow
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουλ στις 23:46

Warriors Complete!

Complete Puzzle: Warriors
Ξεκλειδώθηκε στις 12 Ιουλ στις 1:23

Tamatori Complete!

Complete Puzzle: Tamatori
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουλ στις 20:26

Unique Present Complete!

Complete Unique: Present
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 17:38

Unique Snow Globe Complete!

Complete Unique: Snow Globe
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 20:05

Kiosk Item Unlocked: Present

Unlock Kiosk Item: Present
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Ιουν 2020 στις 17:36

Kiosk Item Unlocked: Snow Globe

Unlock Kiosk Item: Snow Globe
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 20:00

Kiosk Item Unlocked: Fractal

Unlock Kiosk Item: Fractal
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:38

Kiosk Item Unlocked: Normandy

Unlock Kiosk Item: Normandy
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2020 στις 9:38

Gazebo Complete!

Complete Puzzle: Gazebo
Ξεκλειδώθηκε στις 27 Ιουν 2020 στις 3:02

Kiosk Item Unlocked: Flakes

Unlock Kiosk Item: Flakes
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Σεπ 2020 στις 5:43

Kiosk Item Unlocked: Trees

Unlock Kiosk Item: Trees
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 9:11

Kiosk Item Unlocked: Winter

Unlock Kiosk Item: Winter
Ξεκλειδώθηκε στις 5 Σεπ 2020 στις 19:41

Kiosk Item Unlocked: Tree

Unlock Kiosk Item: Tree
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:48

Kiosk Item Unlocked: Candy Cane

Unlock Kiosk Item: Candy Cane
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Kiosk Item Unlocked: Gingerbread

Unlock Kiosk Item: Gingerbread
Ξεκλειδώθηκε στις 29 Αυγ 2020 στις 1:49

Challenge 38 Complete!

Complete Challenge 38
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 5:55

Kiosk Item Unlocked: Challenge 38

Unlock Kiosk Item: Challenge 38
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιαν 2020 στις 5:56

Challenge 39 Complete!

Complete Challenge 39
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Φεβ 2020 στις 15:40

Kiosk Item Unlocked: Challenge 39

Unlock Kiosk Item: Challenge 39
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Φεβ 2020 στις 15:40

Kiosk Item Unlocked: Challenge 40

Unlock Kiosk Item: Challenge 40
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 9:03

All Stuck At Home Puzzles Complete!

Complete Pack: Stuck At Home
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 10:03

Alone Complete!

Complete Puzzle: Alone
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 17:33

Berries Complete!

Complete Puzzle: Berries
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 6:59

Farm Complete!

Complete Puzzle: Farm
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 17:52

Flowerpot Complete!

Complete Puzzle: Flowerpot
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 18:15

Pink Complete!

Complete Puzzle: Pink
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 17:21

Summer Walk Complete!

Complete Puzzle: Summer Walk
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Ιουν 2020 στις 17:07

Yellowstone Complete!

Complete Puzzle: Yellowstone
Ξεκλειδώθηκε στις 11 Ιουν 2020 στις 10:03

Kiosk Item Unlocked: Challenge 41

Unlock Kiosk Item: Challenge 41
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Απρ 2020 στις 15:26

Challenge 41 Complete!

Complete Challenge 41
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Απρ 2020 στις 15:26

Kiosk Item Unlocked: Challenge 42

Unlock Kiosk Item: Challenge 42
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαϊ 2020 στις 15:09

Challenge 42 Complete!

Complete Challenge 42
Ξεκλειδώθηκε στις 10 Μαϊ 2020 στις 15:08

Kiosk Item Unlocked: Challenge 43

Unlock Kiosk Item: Challenge 43
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2020 στις 18:27

Challenge 43 Complete!

Complete Challenge 43
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Ιουν 2020 στις 18:27

Challenge 44 Complete!

Complete Challenge 44
Ξεκλειδώθηκε στις 22 Ιουλ 2020 στις 8:00

Kiosk Item Unlocked: Challenge 44

Kiosk Item: Challenge 44
Ξεκλειδώθηκε στις 13 Αυγ 2020 στις 6:56

Challenge 45 Complete!

Complete Challenge 45
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2020 στις 5:07

Kiosk Item Unlocked: Challenge 45

Kiosk Item: Challenge 45
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Αυγ 2020 στις 5:07

Challenge 46 Complete!

Complete Challenge 46
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 18:45

Kiosk Item Unlocked: Challenge 46

Kiosk Item: Challenge 46
Ξεκλειδώθηκε στις 7 Σεπ 2020 στις 18:45

Challenge 47 Complete!

Complete Challenge 47
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Νοε 2020 στις 14:45

Kiosk Item Unlocked: Challenge 47

Kiosk Item: Challenge 47
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Νοε 2020 στις 14:45

Challenge 50 Complete!

Complete Challenge 50
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Φεβ στις 18:45

Kiosk Item Unlocked: Challenge 50

Kiosk Item: Challenge 50
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Φεβ στις 18:45

Challenge 51 Complete!

Complete Challenge 51
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 19:43

Kiosk Item Unlocked: Challenge 51

Kiosk Item: Challenge 51
Ξεκλειδώθηκε στις 31 Μαρ στις 19:43

Kiosk Item Unlocked: Challenge 52

Kiosk Item: Challenge 52
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Μαϊ στις 9:56

Challenge 53 Complete!

Complete Challenge 53
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Μαϊ στις 13:39

Kiosk Item Unlocked: Challenge 53

Kiosk Item: Challenge 53
Ξεκλειδώθηκε στις 1 Μαϊ στις 13:39

Kiosk Item Unlocked: Challenge 54

Kiosk Item: Challenge 54
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιουν στις 16:51

Challenge 54 Complete!

Complete Challenge 54
Ξεκλειδώθηκε στις 9 Ιουν στις 16:5150,000 PIECES PLACED!

Place 50,000 Pieces
37,335 / 50,000

Puzzle God

Place 100,000 Pieces
37,335 / 100,000

All Horses Puzzles Complete!

Complete Pack: Horses

River Crossing Complete!

Complete Puzzle: River Crossing

All Mountain Puzzles Complete!

Complete Pack: Mountains

Everest Complete!

Complete Puzzle: Everest

Lake Powell Complete!

Complete Puzzle: Lake Powell

Colorado Complete!

Complete Puzzle: Colorado

Sun Rise Complete!

Complete Puzzle: Sun Rise

All Montana Puzzles Complete!

Complete Pack: Montana

Flathead Complete!

Complete Puzzle: Flathead

Elk Complete!

Complete Puzzle: Elk

Bison Complete!

Complete Puzzle: Bison

All Reptile Puzzles Complete!

Complete Pack: Reptiles

Crocodile Complete!

Complete Puzzle: Crocodile

Pogona Complete!

Complete Puzzle: Pogona

Collared Complete!

Complete Puzzle: Collared

All Thailand Puzzles Complete!

Complete Pack: Thailand

Choeng Chum Complete!

Complete Puzzle: Choeng Chum

Monk Complete!

Complete Puzzle: Monk

Clay Buddhas Complete!

Complete Puzzle: Clay Buddhas

Sanctuary Complete!

Complete Puzzle: Sanctuary

Golden Dragons Complete!

Complete Puzzle: Golden Dragons

All US Landscape Puzzles Complete!

Complete Pack: US Landscapes

Rocky Mountains Complete!

Complete Puzzle: Rocky Mountains

Horseshoe Bend Complete!

Complete Puzzle: Horseshoe Bend

Monument Valley Complete!

Complete Puzzle: Monument Valley

Rice Fields Complete!

Complete Puzzle: Rice Fields

Grand Canyon Complete!

Complete Puzzle: Grand Canyon

Chameleon Complete!

Complete Puzzle: Chameleon

Iguana Complete!

Complete Puzzle: Iguana

Barn Complete!

Complete Puzzle: Barn

Glacier Park Complete!

Complete Puzzle: Glacier Park

All Angel Wing Puzzles Complete!

Complete Pack: Angel Wings

Gunship Complete!

Complete Puzzle: Gunship

All Korea Puzzles Complete!

Complete Pack: Korea

Geun-Wi Yeondae Complete!

Complete Puzzle: Geun-Wi Yeondae

Gyeongbok Complete!

Complete Puzzle: Gyeongbok

Seoraksan Complete!

Complete Puzzle: Seoraksan

Gangseol Complete!

Complete Puzzle: Gangseol

Yoli Complete!

Complete Puzzle: Yoli

Haemieupseong Complete!

Complete Puzzle: Haemieupseong

All Cat Puzzles Complete!

Complete Pack: Cats

Siberian Complete!

Complete Puzzle: Siberian

Snow Cat Complete!

Complete Puzzle: Snow Cat

Mieze Complete!

Complete Puzzle: Mieze

Cat Fight Complete!

Complete Puzzle: Cat Fight

Kittens Complete!

Complete Puzzle: Kittens

Couch Cat Complete!

Complete Puzzle: Couch Cat

All Dinosaur Puzzles Complete!

Complete Pack: Dinosaurs

Carnivorous Complete!

Complete Puzzle: Carnivorous

Tyrannosaurs Complete!

Complete Puzzle: Tyrannosaurs

Caudipteryx Complete!

Complete Puzzle: Caudipteryx

Raptors Complete!

Complete Puzzle: Raptors

Spinosaurus Complete!

Complete Puzzle: Spinosaurus

T-Rex Skull Complete!

Complete Puzzle: T-Rex Skull

Scutellosaurus Complete!

Complete Puzzle: Scutellosaurus

All Dogs Puzzles Complete!

Complete Pack: Dogs

Border Collie Complete!

Complete Puzzle: Border Collie

Goldendoodle Complete!

Complete Puzzle: Goldendoodle

French Bulldog Complete!

Complete Puzzle: French Bulldog

All Jigsaw Puzzles Complete!

Complete Pack: Jigsaw

Puzzle Complete!

Complete Puzzle: Puzzle

Pterosaur Complete!

Complete Puzzle: Pterosaur

All Rio Puzzles Complete!

Complete Pack: Rio

Papagaio Complete!

Complete Puzzle: Papagaio

Cristo Redentor Complete!

Complete Puzzle: Cristo Redentor

Carnaval Complete!

Complete Puzzle: Carnaval

Favela Complete!

Complete Puzzle: Favela

Rio de Janeiro Complete!

Complete Puzzle: Rio de Janeiro

Marmoset Complete!

Complete Puzzle: Marmoset

Caracol Complete!

Complete Puzzle: Caracol

All Savana Puzzles Complete!

Complete Pack: Savana

Mandrill Complete!

Complete Puzzle: Mandrill

Hippopotamus Complete!

Complete Puzzle: Hippopotamus

Hyena Complete!

Complete Puzzle: Hyena

Lion Complete!

Complete Puzzle: Lion

Giraffe Complete!

Complete Puzzle: Giraffe

Lion Cub Complete!

Complete Puzzle: Lion Cub

Serengeti Complete!

Complete Puzzle: Serengeti

Angle

Use x5 Angle Hints
0 / 5

All Japan Puzzles Complete!

Complete Pack: Japan

Toro Complete!

Complete Puzzle: Toro

Shinrin Complete!

Complete Puzzle: Shinrin

Kasa Complete!

Complete Puzzle: Kasa

Macaques Complete!

Complete Puzzle: Macaques

Cherry Blossoms Complete!

Complete Puzzle: Cherry Blossoms

Mossy Buddhas Complete!

Complete Puzzle: Mossy Buddhas

All Fractal Ring Puzzles Complete!

Complete Pack: Fractal Rings

Complex Complete!

Complete Puzzle: Complex

All Autumn Puzzles Complete!

Complete Pack: Autumn

Fall Leaves Complete!

Complete Puzzle: Fall Leaves

Leafy Puddle Complete!

Complete Puzzle: Leafy Puddle

Harvest Complete!

Complete Puzzle: Harvest

Bridge Creek Complete!

Complete Puzzle: Bridge Creek

Pumpkin Barrels Complete!

Complete Puzzle: Pumpkin Barrels

Pumpkin Complete!

Complete Puzzle: Pumpkin

All Halloween Puzzles Complete!

Complete Pack: Halloween

Haunted House Complete!

Complete Puzzle: Haunted House

Jack o Lantern Complete!

Complete Puzzle: Jack o Lantern

Spooky Sweets Complete!

Complete Puzzle: Spooky Sweets

Witch Cakes Complete!

Complete Puzzle: Witch Cakes

Owl & Cat Complete!

Complete Puzzle: Owl & Cat

All New England Fall Puzzles Complete!

Complete Pack: New England Fall

Red Woods Complete!

Complete Puzzle: Red Woods

Autumnal Path Complete!

Complete Puzzle: Autumnal Path

Red Tree Road Complete!

Complete Puzzle: Red Tree Road

Park In Autumn Complete!

Complete Puzzle: Park In Autumn

Amber Forest Complete!

Complete Puzzle: Amber Forest

Fall Canopy Complete!

Complete Puzzle: Fall Canopy

Yellow Tree Complete!

Complete Puzzle: Yellow Tree

Fallen Leaves Complete!

Complete Puzzle: Fallen Leaves

All Spooky Puzzles Complete!

Complete Pack: Spooky

Bloody Axe Complete!

Complete Puzzle: Bloody Axe

Dead Doll Complete!

Complete Puzzle: Dead Doll

Graveyard Complete!

Complete Puzzle: Graveyard

Abandoned Ward Complete!

Complete Puzzle: Abandoned Ward

Haunted Hotel Complete!

Complete Puzzle: Haunted Hotel

All T.C.O.T.C Puzzles Complete!

Complete Pack: T.C.O.T.C

Sammy Vs The Bull Complete!

Complete Puzzle: Sammy Vs The Bull

All England Puzzles Complete!

Complete Pack: England

Pigeons Complete!

Complete Puzzle: Pigeons

Tower Bridge Complete!

Complete Puzzle: Tower Bridge

Westminster Complete!

Complete Puzzle: Westminster

Stonehenge Complete!

Complete Puzzle: Stonehenge

Double Decker Complete!

Complete Puzzle: Double Decker

Darwin Complete!

Complete Puzzle: Darwin

Pub Complete!

Complete Puzzle: Pub

Phone Box Complete!

Complete Puzzle: Phone Box

All Wales Puzzles Complete!

Complete Pack: Wales

Sheep Complete!

Complete Puzzle: Sheep

Barmouth Complete!

Complete Puzzle: Barmouth

Dragon Patch Complete!

Complete Puzzle: Dragon Patch

Snow Horse Complete!

Complete Puzzle: Snow Horse

Caernarfon Castle Complete!

Complete Puzzle: Caernarfon Castle

Snowdonia Complete!

Complete Puzzle: Snowdonia

Tree In Solitude Complete!

Complete Puzzle: Tree In Solitude

Mountain Bridge Complete!

Complete Puzzle: Mountain Bridge

Beach Sunrise Complete!

Complete Puzzle: Beach Sunrise

Puffins Complete!

Complete Puzzle: Puffins

All Scotland Puzzles Complete!

Complete Pack: Scotland

Drochaid Complete!

Complete Puzzle: Drochaid

Braemar Complete!

Complete Puzzle: Braemar

Isle Of Skye Complete!

Complete Puzzle: Isle Of Skye

Cruth-tire Complete!

Complete Puzzle: Cruth-tire

Sweetheart Abbey Complete!

Complete Puzzle: Sweetheart Abbey

Rusty Cow Complete!

Complete Puzzle: Rusty Cow

Reindeer Complete!

Complete Puzzle: Reindeer

Kilt & Pipes Complete!

Complete Puzzle: Kilt & Pipes

Cloiche Complete!

Complete Puzzle: Cloiche

Beanntan Complete!

Complete Puzzle: Beanntan

Sammy Complete!

Complete Puzzle: Sammy

All Ireland Puzzles Complete!

Complete Pack: Ireland

Dealbh Complete!

Complete Puzzle: Dealbh

Feirme Complete!

Complete Puzzle: Feirme

Seamair Complete!

Complete Puzzle: Seamair

Carraig Complete!

Complete Puzzle: Carraig

Fiaili Complete!

Complete Puzzle: Fiaili

Tirdhreach Complete!

Complete Puzzle: Tirdhreach

Clochan An Aifir Complete!

Complete Puzzle: Clochan An Aifir

Capall Complete!

Complete Puzzle: Capall

All Beach Volleyball Puzzles Complete!

Complete Pack: Beach Volleyball

Tip Complete!

Complete Puzzle: Tip

Net Complete!

Complete Puzzle: Net

Hand Signal Complete!

Complete Puzzle: Hand Signal

Dive Complete!

Complete Puzzle: Dive

Volleyball Complete!

Complete Puzzle: Volleyball

Jump Serve Complete!

Complete Puzzle: Jump Serve

All Castles Puzzles Complete!

Complete Pack: Castles

Neuschwanstein Complete!

Complete Puzzle: Neuschwanstein

Lichtenstein Complete!

Complete Puzzle: Lichtenstein

Castle Ruins Complete!

Complete Puzzle: Castle Ruins

Eilean Donan Complete!

Complete Puzzle: Eilean Donan

Buda Castle Complete!

Complete Puzzle: Buda Castle

Carcassonne Complete!

Complete Puzzle: Carcassonne

Ceremony Complete!

Complete Puzzle: Ceremony

Challenge 1 Complete!

Complete Challenge 1

All Winter Puzzles Complete!

Complete Pack: Winter

White Town Complete!

Complete Puzzle: White Town

Chilly Buddies Complete!

Complete Puzzle: Chilly Buddies

Winter Fields Complete!

Complete Puzzle: Winter Fields

Frozen Stones Complete!

Complete Puzzle: Frozen Stones

Robin Complete!

Complete Puzzle: Robin

Snowy Vista Complete!

Complete Puzzle: Snowy Vista

Icy Trail Complete!

Complete Puzzle: Icy Trail

Cold Leaves Complete!

Complete Puzzle: Cold Leaves

Frosty Tree Complete!

Complete Puzzle: Frosty Tree

Snow Carriage Complete!

Complete Puzzle: Snow Carriage

Icicles Complete!

Complete Puzzle: Icicles

All Snow & Ice Puzzles Complete!

Complete Pack: Snow & Ice

Frozen Blue Complete!

Complete Puzzle: Frozen Blue

Iceberg Complete!

Complete Puzzle: Iceberg

Snowboarder Complete!

Complete Puzzle: Snowboarder

Love Snow Complete!

Complete Puzzle: Love Snow

Iceberg Algae Complete!

Complete Puzzle: Iceberg Algae

Huskies Complete!

Complete Puzzle: Huskies

Snow Leopard Complete!

Complete Puzzle: Snow Leopard

Flakes On A Branch Complete!

Complete Puzzle: Flakes On A Branch

Winter Woods Complete!

Complete Puzzle: Winter Woods

Polar Bears Complete!

Complete Puzzle: Polar Bears

Snowed Walkway Complete!

Complete Puzzle: Snowed Walkway

Snowy Berries Complete!

Complete Puzzle: Snowy Berries

Frosted Leaf Complete!

Complete Puzzle: Frosted Leaf

Icy Twig Complete!

Complete Puzzle: Icy Twig

All PP2 Anime Puzzles Complete!

Complete Pack: PP2 Anime

Seishin Complete!

Complete Puzzle: Seishin

Ongaku Complete!

Complete Puzzle: Ongaku

Kemuri Complete!

Complete Puzzle: Kemuri

Kawaii Complete!

Complete Puzzle: Kawaii

Hana Complete!

Complete Puzzle: Hana

Yosei Complete!

Complete Puzzle: Yosei

Suketoboda Complete!

Complete Puzzle: Suketoboda

Peinto Complete!

Complete Puzzle: Peinto

Foro Suru Complete!

Complete Puzzle: Foro Suru

Murasakino Complete!

Complete Puzzle: Murasakino

Danshingu Complete!

Complete Puzzle: Danshingu

Heiwa Complete!

Complete Puzzle: Heiwa

Ai Complete!

Complete Puzzle: Ai

Satsujin Complete!

Complete Puzzle: Satsujin

Senso Complete!

Complete Puzzle: Senso

Atisuto Complete!

Complete Puzzle: Atisuto

Kurokku Complete!

Complete Puzzle: Kurokku

Genkaku Suru Complete!

Complete Puzzle: Genkaku Suru

Kurutta Complete!

Complete Puzzle: Kurutta

Ao Complete!

Complete Puzzle: Ao

Shiki-kan Complete!

Complete Puzzle: Shiki-kan

Baiorin Complete!

Complete Puzzle: Baiorin

Keikoku Complete!

Complete Puzzle: Keikoku

Kyuketsuki Complete!

Complete Puzzle: Kyuketsuki

Tomodachi Complete!

Complete Puzzle: Tomodachi

All PP2 Space Puzzles Complete!

Complete Pack: PP2 Space

In Orbit Complete!

Complete Puzzle: In Orbit

Saturn Complete!

Complete Puzzle: Saturn

Moon Walker Complete!

Complete Puzzle: Moon Walker

Valles Marineris Complete!

Complete Puzzle: Valles Marineris

Heart And Soul Complete!

Complete Puzzle: Heart And Soul

Soyuz Complete!

Complete Puzzle: Soyuz

Moon Complete!

Complete Puzzle: Moon

Mars Complete!

Complete Puzzle: Mars

Launch Pad Complete!

Complete Puzzle: Launch Pad

Galaxy & Stars Complete!

Complete Puzzle: Galaxy & Stars

Moon Landing Complete!

Complete Puzzle: Moon Landing

Pillars Of Creation Complete!

Complete Puzzle: Pillars Of Creation

Europa Complete!

Complete Puzzle: Europa

Gas Cloud Complete!

Complete Puzzle: Gas Cloud

Astronaut Complete!

Complete Puzzle: Astronaut

Ready For Liftoff Complete!

Complete Puzzle: Ready For Liftoff

Above The Clouds Complete!

Complete Puzzle: Above The Clouds

We Have Liftoff Complete!

Complete Puzzle: We Have Liftoff

Spaceman Complete!

Complete Puzzle: Spaceman

Blastoff Complete!

Complete Puzzle: Blastoff

Work In Space Complete!

Complete Puzzle: Work In Space

Earth Complete!

Complete Puzzle: Earth

Cosmonaut Complete!

Complete Puzzle: Cosmonaut

Space Station Complete!

Complete Puzzle: Space Station

Countdown Begins Complete!

Complete Puzzle: Countdown Begins

All Glacier Puzzles Complete!

Complete Pack: Glacier

Patagonia Complete!

Complete Puzzle: Patagonia

All Christmas Puzzles Complete!

Complete Pack: Christmas

Holly Complete!

Complete Puzzle: Holly

Mince Pies Complete!

Complete Puzzle: Mince Pies

Candle Complete!

Complete Puzzle: Candle

Cat In The Tree Complete!

Complete Puzzle: Cat In The Tree

Presents Complete!

Complete Puzzle: Presents

Father Christmas Complete!

Complete Puzzle: Father Christmas

Chocolate Santas Complete!

Complete Puzzle: Chocolate Santas

Christmas Town Complete!

Complete Puzzle: Christmas Town

Santa & Frosty Complete!

Complete Puzzle: Santa & Frosty

Bauble Complete!

Complete Puzzle: Bauble

Snowy Fence Complete!

Complete Puzzle: Snowy Fence

A Christmas Carol Complete!

Complete Puzzle: A Christmas Carol

Plush Snowmen Complete!

Complete Puzzle: Plush Snowmen

Nativity Scene Complete!

Complete Puzzle: Nativity Scene

Snow Angel Complete!

Complete Puzzle: Snow Angel

Festive Decorations Complete!

Complete Puzzle: Festive Decorations

Christmas Tree Complete!

Complete Puzzle: Christmas Tree

Xmas Gifts Complete!

Complete Puzzle: Xmas Gifts

Tree Ornaments Complete!

Complete Puzzle: Tree Ornaments

Milk & Cookies Complete!

Complete Puzzle: Milk & Cookies

All Santa Puzzles Complete!

Complete Pack: Santa

Papa Noel Complete!

Complete Puzzle: Papa Noel

Saint Nicholas Complete!

Complete Puzzle: Saint Nicholas

Santas On Sticks Complete!

Complete Puzzle: Santas On Sticks

Teddy Santa Complete!

Complete Puzzle: Teddy Santa

Jolly Ol' St. Nick Complete!

Complete Puzzle: Jolly Ol' St. Nick

2017 Complete!

Complete Puzzle: 2017

All Holiday Puzzles Complete!

Complete Pack: Holidays

Challenge 2 Complete!

Complete Challenge 2

1000 GOLD PIECES USED!

Use 1000 gold pieces
520 / 1,000

All Ember Puzzles Complete!

Complete Pack: Embers

Incandescent Flame Complete!

Complete Puzzle: Incandescent Flame

Rekindled Fire Complete!

Complete Puzzle: Rekindled Fire

Cinder & Ash Complete!

Complete Puzzle: Cinder & Ash

Smoldering Embers Complete!

Complete Puzzle: Smoldering Embers

Charring Inferno Complete!

Complete Puzzle: Charring Inferno

All Samurai Puzzles Complete!

Complete Pack: Samurai

Gunji Complete!

Complete Puzzle: Gunji

Shageki Complete!

Complete Puzzle: Shageki

Senshi Complete!

Complete Puzzle: Senshi

Juden Complete!

Complete Puzzle: Juden

Last Of The Samurai Complete!

Complete Puzzle: Last Of The Samurai

Chosyu Clan Complete!

Complete Puzzle: Chosyu Clan

Yoroi Complete!

Complete Puzzle: Yoroi

Banzai Complete!

Complete Puzzle: Banzai

Sentoki Complete!

Complete Puzzle: Sentoki

Kabuto Complete!

Complete Puzzle: Kabuto

Soaring Sparks Complete!

Complete Puzzle: Soaring Sparks

All PP1 Japan Puzzles Complete!

Complete Pack: PP1 Japan

Zen Garden Complete!

Complete Puzzle: Zen Garden

Hogosha Complete!

Complete Puzzle: Hogosha

Pagoda Complete!

Complete Puzzle: Pagoda

Himeji Castle Complete!

Complete Puzzle: Himeji Castle

Mizumi Complete!

Complete Puzzle: Mizumi

Jinja Complete!

Complete Puzzle: Jinja

Osaka Castle Complete!

Complete Puzzle: Osaka Castle

Kouensha Complete!

Complete Puzzle: Kouensha

Burijji Complete!

Complete Puzzle: Burijji

Hodo Complete!

Complete Puzzle: Hodo

Ki Complete!

Complete Puzzle: Ki

Sakura Complete!

Complete Puzzle: Sakura

Rantan Complete!

Complete Puzzle: Rantan

Otera Complete!

Complete Puzzle: Otera

Hori Complete!

Complete Puzzle: Hori

Ike Complete!

Complete Puzzle: Ike

Midori Complete!

Complete Puzzle: Midori

Tatemono Complete!

Complete Puzzle: Tatemono

Temizuya Complete!

Complete Puzzle: Temizuya

Shiro Complete!

Complete Puzzle: Shiro

Kosaten Complete!

Complete Puzzle: Kosaten

Bisuta Complete!

Complete Puzzle: Bisuta

All PP1 UndeadZ Puzzles Complete!

Complete Pack: PP1 UndeadZ

F**k Zombies Complete!

Complete Puzzle: F**k Zombies

Ravenous Hounds Complete!

Complete Puzzle: Ravenous Hounds

No Smoking Complete!

Complete Puzzle: No Smoking

Licker Complete!

Complete Puzzle: Licker

Homeless Guy Complete!

Complete Puzzle: Homeless Guy

Miracle Of Birh Complete!

Complete Puzzle: Miracle Of Birh

Hawkeye Complete!

Complete Puzzle: Hawkeye

No Way Out Complete!

Complete Puzzle: No Way Out

Tea Party Complete!

Complete Puzzle: Tea Party

Survivalist Complete!

Complete Puzzle: Survivalist

Peace In Death Complete!

Complete Puzzle: Peace In Death

Rampage Complete!

Complete Puzzle: Rampage

Tv Rots The Brain Complete!

Complete Puzzle: Tv Rots The Brain

The Bride Complete!

Complete Puzzle: The Bride

BiteProof Complete!

Complete Puzzle: BiteProof

Happy Clown Complete!

Complete Puzzle: Happy Clown

I Will Survive Complete!

Complete Puzzle: I Will Survive

Nowhere To Go Complete!

Complete Puzzle: Nowhere To Go

Back To Back Complete!

Complete Puzzle: Back To Back

Challenge 3 Complete!

Complete Challenge 3

All Pin-Ups Puzzles Complete!

Complete Pack: Pin-Ups

Red Complete!

Complete Puzzle: Red

Retro Chic Complete!

Complete Puzzle: Retro Chic

Smile Complete!

Complete Puzzle: Smile

Beach Complete!

Complete Puzzle: Beach

Siren Complete!

Complete Puzzle: Siren

Swimsuit Complete!

Complete Puzzle: Swimsuit

Butterfly Complete!

Complete Puzzle: Butterfly

Life Ring Complete!

Complete Puzzle: Life Ring

Dots Complete!

Complete Puzzle: Dots

Flowers Complete!

Complete Puzzle: Flowers

Couch Complete!

Complete Puzzle: Couch

Car Complete!

Complete Puzzle: Car

Engine Complete!

Complete Puzzle: Engine

Watering Can Complete!

Complete Puzzle: Watering Can

Red Dress Complete!

Complete Puzzle: Red Dress

All Wild West Puzzles Complete!

Complete Pack: Wild West

Western Decor Complete!

Complete Puzzle: Western Decor

Cattle Skull Complete!

Complete Puzzle: Cattle Skull

Cowboy Complete!

Complete Puzzle: Cowboy

Lightning Barn Complete!

Complete Puzzle: Lightning Barn

Cheyenne Complete!

Complete Puzzle: Cheyenne

All Landscapes XL Puzzles Complete!

Complete Pack: Landscapes XL

Autumn Fields Complete!

Complete Puzzle: Autumn Fields

Blue Vista Complete!

Complete Puzzle: Blue Vista

Pragser Wildsee Complete!

Complete Puzzle: Pragser Wildsee

Lake Irene Complete!

Complete Puzzle: Lake Irene

Yosemite Complete!

Complete Puzzle: Yosemite

Ghost Town Complete!

Complete Puzzle: Ghost Town

The Old West Complete!

Complete Puzzle: The Old West

All Volcano Puzzles Complete!

Complete Pack: Volcanoes

Eruption Complete!

Complete Puzzle: Eruption

Mount Fuji Complete!

Complete Puzzle: Mount Fuji

Burning Mountain Complete!

Complete Puzzle: Burning Mountain

Lake Nyiragongo Complete!

Complete Puzzle: Lake Nyiragongo

Lava Complete!

Complete Puzzle: Lava

Fimmvorduhals Complete!

Complete Puzzle: Fimmvorduhals

All Chernobyl Puzzles Complete!

Complete Pack: Chernobyl

Powerplant Complete!

Complete Puzzle: Powerplant

Gas Mask Complete!

Complete Puzzle: Gas Mask

My Kind Of People Complete!

Complete Puzzle: My Kind Of People

Clear Sky Complete!

Complete Puzzle: Clear Sky

Koleso Obozreniya Complete!

Complete Puzzle: Koleso Obozreniya

Dodgems Complete!

Complete Puzzle: Dodgems

Pripyat Complete!

Complete Puzzle: Pripyat

Aftermath Complete!

Complete Puzzle: Aftermath

Challenge 4 Complete!

Complete Challenge 4

Kiosk Item Unlocked: CAMO

Unlock Kiosk Item: CAMO

Kiosk Item Unlocked: DESERT

Unlock Kiosk Item: DESERT

Kiosk Item Unlocked: WALL

Unlock Kiosk Item: WALL

Kiosk Item Unlocked: JUPITER

Unlock Kiosk Item: JUPITER

Kiosk Item Unlocked: CELLS

Unlock Kiosk Item: CELLS

Kiosk Item Unlocked: BUBBLEGUM

Unlock Kiosk Item: BUBBLEGUM

Kiosk Item Unlocked: ICE

Unlock Kiosk Item: ICE

Kiosk Item Unlocked: FIELDS

Unlock Kiosk Item: FIELDS

Kiosk Item Unlocked: TRACKS

Unlock Kiosk Item: TRACKS

Kiosk Item Unlocked: COUCH

Unlock Kiosk Item: COUCH

Kiosk Item Unlocked: ALIEN

Unlock Kiosk Item: ALIEN

Kiosk Item Unlocked: ROSES

Unlock Kiosk Item: ROSES

Kiosk Item Unlocked: BUMPS

Unlock Kiosk Item: BUMPS

Kiosk Item Unlocked: METAL

Unlock Kiosk Item: METAL

Kiosk Item Unlocked: SMUDGE

Unlock Kiosk Item: SMUDGE

Kiosk Item Unlocked: CRYSTAL

Unlock Kiosk Item: CRYSTAL

Kiosk Item Unlocked: FENCE

Unlock Kiosk Item: FENCE

Kiosk Item Unlocked: MAGMA

Unlock Kiosk Item: MAGMA

Kiosk Item Unlocked: ROOF

Unlock Kiosk Item: ROOF

Kiosk Item Unlocked: NEBULA

Unlock Kiosk Item: NEBULA

Kiosk Item Unlocked: HONEY

Unlock Kiosk Item: HONEY

Kiosk Item Unlocked: SPACE

Unlock Kiosk Item: SPACE

Kiosk Item Unlocked: POLY

Unlock Kiosk Item: POLY

Kiosk Item Unlocked: RUST

Unlock Kiosk Item: RUST

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE

Kiosk Item Unlocked: TABLE

Unlock Kiosk Item: TABLE

Kiosk Item Unlocked: BLUES

Unlock Kiosk Item: BLUES

Kiosk Item Unlocked: ZEN

Unlock Kiosk Item: ZEN

Kiosk Item Unlocked: JAZZ

Unlock Kiosk Item: JAZZ

Kiosk Item Unlocked: RELAXED

Unlock Kiosk Item: RELAXED

Kiosk Item Unlocked: FESTIVE

Unlock Kiosk Item: FESTIVE

Kiosk Item Unlocked: ABYSS

Unlock Kiosk Item: ABYSS

Kiosk Item Unlocked: CRISIS

Unlock Kiosk Item: CRISIS

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 2

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 2

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 3

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 3

Kiosk Item Unlocked: RAD ROACH

Unlock Kiosk Item: RAD ROACH

Kiosk Item Unlocked: CITYSCAPE

Unlock Kiosk Item: CITYSCAPE

Kiosk Item Unlocked: TERRACOTTA

Unlock Kiosk Item: TERRACOTTA

Kiosk Item Unlocked: RUINS

Unlock Kiosk Item: RUINS

Unique Rad Roach Complete!

Complete Unique: Rad Roach

Unique Rainbow Field Complete!

Complete Unique: Rainbow Field

Unique Cityscape Complete!

Complete Unique: Cityscape

Unique Terracotta Complete!

Complete Unique: Terracotta

Unique Blocks Complete!

Complete Unique: Blocks

Unique Orange Complete!

Complete Unique: Orange

Kiosk Item Unlocked: Blocks

Unlock Kiosk Item: Blocks

Kiosk Item Unlocked: Orange

Unlock Kiosk Item: Orange

Kiosk Item Unlocked: Shell

Unlock Kiosk Item: Shell

Kiosk Item Unlocked: Sweets

Unlock Kiosk Item: Sweets

Kiosk Item Unlocked: Buddha

Unlock Kiosk Item: Buddha

Kiosk Item Unlocked: Boat

Unlock Kiosk Item: Boat

Unique Shell Complete!

Complete Unique: Shell

Unique Sweets Complete!

Complete Unique: Sweets

Unique Buddha Complete!

Complete Unique: Buddha

Unique Boat Complete!

Complete Unique: Boat

Unique Sports Bike Complete!

Complete Unique: Sports Bike

Kiosk Item Unlocked: Sports Bike

Unlock Kiosk Item: Sports Bike

All Coral Reef Puzzles Complete!

Complete Pack: Coral Reef

Frogfish Complete!

Complete Puzzle: Frogfish

Merulinidae Complete!

Complete Puzzle: Merulinidae

Eel Complete!

Complete Puzzle: Eel

Anemone Complete!

Complete Puzzle: Anemone

Acanthuridae Complete!

Complete Puzzle: Acanthuridae

School Of Fish Complete!

Complete Puzzle: School Of Fish

Addis Complete!

Complete Puzzle: Addis

Butterflyfish Complete!

Complete Puzzle: Butterflyfish

Barrier Reef Complete!

Complete Puzzle: Barrier Reef

Clownfish Complete!

Complete Puzzle: Clownfish

Sea Goldies Complete!

Complete Puzzle: Sea Goldies

Shallow Reef Complete!

Complete Puzzle: Shallow Reef

All Medieval Puzzles Complete!

Complete Pack: Medieval

Shield Complete!

Complete Puzzle: Shield

Horse Rider Complete!

Complete Puzzle: Horse Rider

Shield Fence Complete!

Complete Puzzle: Shield Fence

Battle Complete!

Complete Puzzle: Battle

Renaissance Complete!

Complete Puzzle: Renaissance

Knight Complete!

Complete Puzzle: Knight

Helmet Complete!

Complete Puzzle: Helmet

Fallen Warrior Complete!

Complete Puzzle: Fallen Warrior

All Primates Puzzles Complete!

Complete Pack: Primates

All Trains Puzzles Complete!

Complete Pack: Trains

High Wire Complete!

Complete Puzzle: High Wire

Tarsier Complete!

Complete Puzzle: Tarsier

Saki Complete!

Complete Puzzle: Saki

Monkeys Complete!

Complete Puzzle: Monkeys

Lemur Complete!

Complete Puzzle: Lemur

Orangutan Complete!

Complete Puzzle: Orangutan

Crowned Lemur Complete!

Complete Puzzle: Crowned Lemur

Baboons Complete!

Complete Puzzle: Baboons

Langur Complete!

Complete Puzzle: Langur

Gorilla Complete!

Complete Puzzle: Gorilla

Proboscis Complete!

Complete Puzzle: Proboscis

Tamarin Complete!

Complete Puzzle: Tamarin

Squirrel Monkey Complete!

Complete Puzzle: Squirrel Monkey

Bullet Train Complete!

Complete Puzzle: Bullet Train

Old Box Car Complete!

Complete Puzzle: Old Box Car

Cargo Train Complete!

Complete Puzzle: Cargo Train

Locomotive Complete!

Complete Puzzle: Locomotive

Track Wheels Complete!

Complete Puzzle: Track Wheels

Bittern Complete!

Complete Puzzle: Bittern

Challenge 5 Complete!

Complete Challenge 5

Challenge 6 Complete!

Complete Challenge 6

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 5

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 5

All Dolphins Puzzles Complete!

Complete Pack: Dolphins

Albino Dolphin Complete!

Complete Puzzle: Albino Dolphin

Bottle Nose Complete!

Complete Puzzle: Bottle Nose

Jumper Complete!

Complete Puzzle: Jumper

Dasher Complete!

Complete Puzzle: Dasher

Orcas Complete!

Complete Puzzle: Orcas

All Sunflowers Puzzles Complete!

Complete Pack: Sunflowers

Sunflowers Complete!

Complete Puzzle: Sunflowers

All Bosch's Garden Puzzles Complete!

Complete Pack: Bosch's Garden

Garden Of Delights Complete!

Complete Puzzle: Garden Of Delights

War Complete!

Complete Puzzle: War

Breakdown Complete!

Complete Puzzle: Breakdown

Suffering Complete!

Complete Puzzle: Suffering

Fountain Complete!

Complete Puzzle: Fountain

Enchantment Complete!

Complete Puzzle: Enchantment

Animals Complete!

Complete Puzzle: Animals

All Urban Decay Puzzles Complete!

Complete Pack: Urban Decay

Bike Seat Complete!

Complete Puzzle: Bike Seat

Brick Complete!

Complete Puzzle: Brick

Flats Complete!

Complete Puzzle: Flats

Bench Complete!

Complete Puzzle: Bench

Beware Complete!

Complete Puzzle: Beware

Adios Complete!

Complete Puzzle: Adios

Sink Complete!

Complete Puzzle: Sink

Letters Complete!

Complete Puzzle: Letters

Wheel Complete!

Complete Puzzle: Wheel

Clock Complete!

Complete Puzzle: Clock

Stairs Complete!

Complete Puzzle: Stairs

Entrance Complete!

Complete Puzzle: Entrance

Shops Complete!

Complete Puzzle: Shops

Workshop Complete!

Complete Puzzle: Workshop

Blocked Complete!

Complete Puzzle: Blocked

Factory Complete!

Complete Puzzle: Factory

Hole In The Wall Complete!

Complete Puzzle: Hole In The Wall

Krakow Complete!

Complete Puzzle: Krakow

Challenge 7 Complete!

Complete Challenge 7

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 6

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 6

All China Puzzles Complete!

Complete Pack: China

The Great Wall Complete!

Complete Puzzle: The Great Wall

Tai Chi Complete!

Complete Puzzle: Tai Chi

Nunchaku Complete!

Complete Puzzle: Nunchaku

Giant Buddha Complete!

Complete Puzzle: Giant Buddha

Medicine Complete!

Complete Puzzle: Medicine

Golden Buddha Complete!

Complete Puzzle: Golden Buddha

Market Complete!

Complete Puzzle: Market

Guzheng Complete!

Complete Puzzle: Guzheng

Dragon Complete!

Complete Puzzle: Dragon

Confucius Complete!

Complete Puzzle: Confucius

Fireworks Complete!

Complete Puzzle: Fireworks

Fisherman Complete!

Complete Puzzle: Fisherman

Panda Complete!

Complete Puzzle: Panda

Fat Buddha Complete!

Complete Puzzle: Fat Buddha

Pavilion Complete!

Complete Puzzle: Pavilion

Opera Complete!

Complete Puzzle: Opera

All Russia Puzzles Complete!

Complete Pack: Russia

Coat Of Arms Complete!

Complete Puzzle: Coat Of Arms

Carnival Complete!

Complete Puzzle: Carnival

Sausage Complete!

Complete Puzzle: Sausage

Saint Basils Complete!

Complete Puzzle: Saint Basils

Shamanism Complete!

Complete Puzzle: Shamanism

Matryoshka Complete!

Complete Puzzle: Matryoshka

Tsar Cannon Complete!

Complete Puzzle: Tsar Cannon

Fountain Complete!

Complete Puzzle: Fountain

Architecture Complete!

Complete Puzzle: Architecture

All Desserts Puzzles Complete!

Complete Pack: Desserts

Yum Yum Complete!

Complete Puzzle: Yum Yum

Chocolate Cake Complete!

Complete Puzzle: Chocolate Cake

Sponge Cake Complete!

Complete Puzzle: Sponge Cake

Cheese Cake Complete!

Complete Puzzle: Cheese Cake

Fruit Cake Complete!

Complete Puzzle: Fruit Cake

Roulade Complete!

Complete Puzzle: Roulade

Flan Complete!

Complete Puzzle: Flan

Tropical Cake Complete!

Complete Puzzle: Tropical Cake

Cherry Pie Complete!

Complete Puzzle: Cherry Pie

Chilli Cupcakes Complete!

Complete Puzzle: Chilli Cupcakes

Yogurt Complete!

Complete Puzzle: Yogurt

Parfait Complete!

Complete Puzzle: Parfait

Cream Puff Complete!

Complete Puzzle: Cream Puff

Fruit Bowl Complete!

Complete Puzzle: Fruit Bowl

Choco Berries Complete!

Complete Puzzle: Choco Berries

All Variety Pack 1 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 1

Fountain Complete!

Complete Puzzle: Fountain

Nights Dream Complete!

Complete Puzzle: Nights Dream

Adventure Complete!

Complete Puzzle: Adventure

Snake Complete!

Complete Puzzle: Snake

Forge Complete!

Complete Puzzle: Forge

Fire Fighters Complete!

Complete Puzzle: Fire Fighters

Coast Complete!

Complete Puzzle: Coast

LMG Complete!

Complete Puzzle: LMG

Puppy Complete!

Complete Puzzle: Puppy

Rifles Complete!

Complete Puzzle: Rifles

Coffee Complete!

Complete Puzzle: Coffee

Cake Complete!

Complete Puzzle: Cake

Jesters Complete!

Complete Puzzle: Jesters

Fractals Complete!

Complete Puzzle: Fractals

Turtle Complete!

Complete Puzzle: Turtle

Kitten Complete!

Complete Puzzle: Kitten

Mountains Complete!

Complete Puzzle: Mountains

Ram Complete!

Complete Puzzle: Ram

Bicycle Complete!

Complete Puzzle: Bicycle

Lily Complete!

Complete Puzzle: Lily

Waterfalls Complete!

Complete Puzzle: Waterfalls

AK47 Complete!

Complete Puzzle: AK47

Satyr Complete!

Complete Puzzle: Satyr

Cattle Skull Complete!

Complete Puzzle: Cattle Skull

Fox Complete!

Complete Puzzle: Fox

All Macro Puzzles Complete!

Complete Pack: Macro

Bee Complete!

Complete Puzzle: Bee

Chameleon Complete!

Complete Puzzle: Chameleon

Turkey Complete!

Complete Puzzle: Turkey

Leaf Complete!

Complete Puzzle: Leaf

Matches Complete!

Complete Puzzle: Matches

Circuit Complete!

Complete Puzzle: Circuit

Houba Complete!

Complete Puzzle: Houba

Conker Complete!

Complete Puzzle: Conker

Fiber Complete!

Complete Puzzle: Fiber

Crab Complete!

Complete Puzzle: Crab

Mushroom Complete!

Complete Puzzle: Mushroom

All Spain Puzzles Complete!

Complete Pack: Spain

Las Medulas Complete!

Complete Puzzle: Las Medulas

Mercado Complete!

Complete Puzzle: Mercado

Paella Complete!

Complete Puzzle: Paella

Canary Islands Complete!

Complete Puzzle: Canary Islands

Guadalest Complete!

Complete Puzzle: Guadalest

Apartamentos Complete!

Complete Puzzle: Apartamentos

Castillo Complete!

Complete Puzzle: Castillo

Cathedral Complete!

Complete Puzzle: Cathedral

Flag Complete!

Complete Puzzle: Flag

Jamon Iberico Complete!

Complete Puzzle: Jamon Iberico

Torero Complete!

Complete Puzzle: Torero

Tenerife Complete!

Complete Puzzle: Tenerife

Parque Romano Complete!

Complete Puzzle: Parque Romano

All Shipwrecks Puzzles Complete!

Complete Pack: Shipwrecks

Sunken Complete!

Complete Puzzle: Sunken

Flooded Complete!

Complete Puzzle: Flooded

Concordia Complete!

Complete Puzzle: Concordia

Old Boats Complete!

Complete Puzzle: Old Boats

Washed Ashore Complete!

Complete Puzzle: Washed Ashore

Resurfaced Complete!

Complete Puzzle: Resurfaced

Rusted Hull Complete!

Complete Puzzle: Rusted Hull

Stuck In The Ice Complete!

Complete Puzzle: Stuck In The Ice

Hull Split Complete!

Complete Puzzle: Hull Split

Bow Complete!

Complete Puzzle: Bow

Stranded Complete!

Complete Puzzle: Stranded

Titanic Complete!

Complete Puzzle: Titanic

All Variety Pack 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 2

Cat Complete!

Complete Puzzle: Cat

Hying Complete!

Complete Puzzle: Hying

Spices Complete!

Complete Puzzle: Spices

Pocket Watch Complete!

Complete Puzzle: Pocket Watch

City Complete!

Complete Puzzle: City

Deer And Hogs Complete!

Complete Puzzle: Deer And Hogs

Machu Picchu Complete!

Complete Puzzle: Machu Picchu

River Complete!

Complete Puzzle: River

Row Boat Complete!

Complete Puzzle: Row Boat

Fallen Tree Complete!

Complete Puzzle: Fallen Tree

Frog Complete!

Complete Puzzle: Frog

Jam Complete!

Complete Puzzle: Jam

Morning Glory Complete!

Complete Puzzle: Morning Glory

Sunset Complete!

Complete Puzzle: Sunset

Yellow Rose Complete!

Complete Puzzle: Yellow Rose

Bird House Complete!

Complete Puzzle: Bird House

Bridge Battle Complete!

Complete Puzzle: Bridge Battle

Muay Thai Complete!

Complete Puzzle: Muay Thai

Nymphs Complete!

Complete Puzzle: Nymphs

Parthanon Complete!

Complete Puzzle: Parthanon

Pipes Complete!

Complete Puzzle: Pipes

Raccoon Complete!

Complete Puzzle: Raccoon

Tank Complete!

Complete Puzzle: Tank

Yak Complete!

Complete Puzzle: Yak

Eggs Complete!

Complete Puzzle: Eggs

Monk Complete!

Complete Puzzle: Monk

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 7

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 7

Challenge 8 Complete!

Complete Challenge 8

Challenge 9 Complete!

Complete Challenge 9

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 8

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 8

Challenge 10 Complete!

Complete Challenge 10

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 9

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 9

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 10

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 10

All PPU Special Puzzles Complete!

Complete Pack: PPU Special

1st Anniversary Complete!

Complete Puzzle: 1st Anniversary

Challenge 11 Complete!

Complete Challenge 11

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 11

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 11

Challenge 12 Complete!

Complete Challenge 12

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 12

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 12

Challenge 13 Complete!

Complete Challenge 13

Kiosk Item Unlocked: CHALLENGE 13

Unlock Kiosk Item: CHALLENGE 13

Kiosk Item Unlocked: Halloween Comp

Unlock Kiosk Item: Halloween Comp

Kiosk Item Unlocked: Butterfly

Unlock Kiosk Item: Butterfly

Kiosk Item Unlocked: Berry Drink

Unlock Kiosk Item: Berry Drink

Kiosk Item Unlocked: Lake

Unlock Kiosk Item: Lake

Kiosk Item Unlocked: Lighthouse

Unlock Kiosk Item: Lighthouse

Kiosk Item Unlocked: Pineapple

Unlock Kiosk Item: Pineapple

Kiosk Item Unlocked: Mushroom

Unlock Kiosk Item: Mushroom

Kiosk Item Unlocked: Poppy Field

Unlock Kiosk Item: Poppy Field

Kiosk Item Unlocked: Wigwam

Unlock Kiosk Item: Wigwam

Kiosk Item Unlocked: Pyramids

Unlock Kiosk Item: Pyramids

Kiosk Item Unlocked: Open Road

Unlock Kiosk Item: Open Road

Kiosk Item Unlocked: Tank

Unlock Kiosk Item: Tank

Kiosk Item Unlocked: Tiger

Unlock Kiosk Item: Tiger

Unique Halloween Comp Complete!

Complete Unique: Halloween Comp

Unique Butterfly Complete!

Complete Unique: Butterfly

Unique Berry Drink Complete!

Complete Unique: Berry Drink

Unique Lake Complete!

Complete Unique: Lake

Unique Lighthouse Complete!

Complete Unique: Lighthouse

Unique Pineapple Complete!

Complete Unique: Pineapple

Unique Mushroom Complete!

Complete Unique: Mushroom

Unique Poppy Field Complete!

Complete Unique: Poppy Field

Unique Wigwam Complete!

Complete Unique: Wigwam

Unique Pyramids Complete!

Complete Unique: Pyramids

Unique Open Road Complete!

Complete Unique: Open Road

Unique Tank Complete!

Complete Unique: Tank

Unique Tiger Complete!

Complete Unique: Tiger

Unique Presents Complete!

Complete Unique: Presents

Unique Decorations Complete!

Complete Unique: Decorations

Unique Xmas Owl Complete!

Complete Unique: Xmas Owl

Unique Sleigh Complete!

Complete Unique: Sleigh

Kiosk Item Unlocked: Presents

Unlock Kiosk Item: Presents

Kiosk Item Unlocked: Decorations

Unlock Kiosk Item: Decorations

Kiosk Item Unlocked: Xmas Owl

Unlock Kiosk Item: Xmas Owl

Kiosk Item Unlocked: Sleigh

Unlock Kiosk Item: Sleigh

2018 Complete!

Complete Puzzle: 2018

Merry Christmas Complete!

Complete Puzzle: Merry Christmas

Buddha Complete!

Complete Puzzle: Buddha

Yoga Complete!

Complete Puzzle: Yoga

Eruption Complete!

Complete Puzzle: Eruption

Lightning Complete!

Complete Puzzle: Lightning

Ruins Complete!

Complete Puzzle: Ruins

Pond Complete!

Complete Puzzle: Pond

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Leopard Complete!

Complete Puzzle: Leopard

Candy Complete!

Complete Puzzle: Candy

Marbles Complete!

Complete Puzzle: Marbles

Bruce Lee Complete!

Complete Puzzle: Bruce Lee

Thailand Complete!

Complete Puzzle: Thailand

Lone Rock Complete!

Complete Puzzle: Lone Rock

Incense Complete!

Complete Puzzle: Incense

Ibaraki Complete!

Complete Puzzle: Ibaraki

Frog Complete!

Complete Puzzle: Frog

Fox Complete!

Complete Puzzle: Fox

Sparks Complete!

Complete Puzzle: Sparks

Rail Walk Complete!

Complete Puzzle: Rail Walk

Eye Complete!

Complete Puzzle: Eye

Boom Barrow Complete!

Complete Puzzle: Boom Barrow

Geisha Complete!

Complete Puzzle: Geisha

Pencils Complete!

Complete Puzzle: Pencils

Mountain Complete!

Complete Puzzle: Mountain

Incoming Complete!

Complete Puzzle: Incoming

All Variety Pack 3 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 3

Challenge 14 Complete!

Complete Challenge 14

Kiosk Item Unlocked: Challenge 14

Unlock Kiosk Item: Challenge 14

All Extreme Sports Puzzles Complete!

Complete Pack: Extreme Sports

All Waterfalls Puzzles Complete!

Complete Pack: Waterfalls

All Fantasy Puzzles Complete!

Complete Pack: Fantasy

All Surreal Puzzles Complete!

Complete Pack: Surreal

All Spring Puzzles Complete!

Complete Pack: Spring

All Summer Puzzles Complete!

Complete Pack: Summer

Beach Complete!

Complete Puzzle: Beach

Beach Table Complete!

Complete Puzzle: Beach Table

Beach Walk Complete!

Complete Puzzle: Beach Walk

Camper Complete!

Complete Puzzle: Camper

Chilling Complete!

Complete Puzzle: Chilling

Handstand Complete!

Complete Puzzle: Handstand

Ice Cream Complete!

Complete Puzzle: Ice Cream

On The Water Complete!

Complete Puzzle: On The Water

Picnic Complete!

Complete Puzzle: Picnic

Picnic Bench Complete!

Complete Puzzle: Picnic Bench

Relax Complete!

Complete Puzzle: Relax

Rock Pool Complete!

Complete Puzzle: Rock Pool

Sand Castle Complete!

Complete Puzzle: Sand Castle

Shells Complete!

Complete Puzzle: Shells

Sunflower Complete!

Complete Puzzle: Sunflower

Sunglasses Complete!

Complete Puzzle: Sunglasses

Beach Chairs Complete!

Complete Puzzle: Beach Chairs

Butterfly Complete!

Complete Puzzle: Butterfly

Cat Complete!

Complete Puzzle: Cat

Crafts Complete!

Complete Puzzle: Crafts

Flower Picking Complete!

Complete Puzzle: Flower Picking

Hedgehog Complete!

Complete Puzzle: Hedgehog

Lambs Complete!

Complete Puzzle: Lambs

Rapeseed Complete!

Complete Puzzle: Rapeseed

Sakura Complete!

Complete Puzzle: Sakura

Sparrows Complete!

Complete Puzzle: Sparrows

Strawberries Complete!

Complete Puzzle: Strawberries

Tulips Complete!

Complete Puzzle: Tulips

Baby Face Complete!

Complete Puzzle: Baby Face

Cat Complete!

Complete Puzzle: Cat

Egg Complete!

Complete Puzzle: Egg

Face Complete!

Complete Puzzle: Face

Flat Earth Complete!

Complete Puzzle: Flat Earth

Glass Of Fish Complete!

Complete Puzzle: Glass Of Fish

Grass Body Complete!

Complete Puzzle: Grass Body

Light Blulb Complete!

Complete Puzzle: Light Blulb

Moose Complete!

Complete Puzzle: Moose

Skull Complete!

Complete Puzzle: Skull

Story Complete!

Complete Puzzle: Story

Tortoise Complete!

Complete Puzzle: Tortoise

Zip Complete!

Complete Puzzle: Zip

Book Complete!

Complete Puzzle: Book

Butterflies Complete!

Complete Puzzle: Butterflies

Fantom Complete!

Complete Puzzle: Fantom

Forest Complete!

Complete Puzzle: Forest

Great Turtle Complete!

Complete Puzzle: Great Turtle

Helmet Complete!

Complete Puzzle: Helmet

Ice Giant Complete!

Complete Puzzle: Ice Giant

Mammoth Complete!

Complete Puzzle: Mammoth

Revenant Complete!

Complete Puzzle: Revenant

Ship Complete!

Complete Puzzle: Ship

Unicorn Complete!

Complete Puzzle: Unicorn

Wolves Complete!

Complete Puzzle: Wolves

Mushroom Complete!

Complete Puzzle: Mushroom

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Forest Complete!

Complete Puzzle: Forest

Ice Falls Complete!

Complete Puzzle: Ice Falls

Jungle Complete!

Complete Puzzle: Jungle

Plitvice Lake Complete!

Complete Puzzle: Plitvice Lake

Rapids Complete!

Complete Puzzle: Rapids

Red Rock Complete!

Complete Puzzle: Red Rock

Rocks Complete!

Complete Puzzle: Rocks

Taiwan Complete!

Complete Puzzle: Taiwan

Tree Swing Complete!

Complete Puzzle: Tree Swing

BMX Complete!

Complete Puzzle: BMX

Cycling Complete!

Complete Puzzle: Cycling

Mini Board Complete!

Complete Puzzle: Mini Board

Monster Truck Complete!

Complete Puzzle: Monster Truck

Motor Cross Complete!

Complete Puzzle: Motor Cross

Mountain Biking Complete!

Complete Puzzle: Mountain Biking

Paragliding Complete!

Complete Puzzle: Paragliding

4 Wheeler Complete!

Complete Puzzle: 4 Wheeler

Scooters Complete!

Complete Puzzle: Scooters

Skate Park Complete!

Complete Puzzle: Skate Park

Skates Complete!

Complete Puzzle: Skates

Skiing Complete!

Complete Puzzle: Skiing

Sky Diving Complete!

Complete Puzzle: Sky Diving

Snow Boarding Complete!

Complete Puzzle: Snow Boarding

Snowmobile Complete!

Complete Puzzle: Snowmobile

Surfing Complete!

Complete Puzzle: Surfing

Wingsuit Complete!

Complete Puzzle: Wingsuit

Skeleton Complete!

Complete Puzzle: Skeleton

Factory Falls Complete!

Complete Puzzle: Factory Falls

Kirkjufell Complete!

Complete Puzzle: Kirkjufell

Rock Climbing Complete!

Complete Puzzle: Rock Climbing

Ice Climbers Complete!

Complete Puzzle: Ice Climbers

Labrador Complete!

Complete Puzzle: Labrador

Challenge 15 Complete!

Complete Challenge 15

Kiosk Item Unlocked: Challenge 15

Unlock Kiosk Item: Challenge 15

Mountain Track Complete!

Complete Puzzle: Mountain Track

Valentines Complete!

Complete Puzzle: Valentines

On The Wall Complete!

Complete Puzzle: On The Wall

Chimps Complete!

Complete Puzzle: Chimps

Challenge 16 Complete!

Complete Challenge 16

Kiosk Item Unlocked: Challenge 16

Unlock Kiosk Item: Challenge 16

Challenge 17 Complete!

Complete Challenge 17

Kiosk Item Unlocked: Challenge 17

Unlock Kiosk Item: Challenge 17

Challenge 18 Complete!

Complete Challenge 18

Kiosk Item Unlocked: Challenge 18

Unlock Kiosk Item: Challenge 18

Challenge 19 Complete!

Complete Challenge 19

Kiosk Item Unlocked: Challenge 19

Unlock Kiosk Item: Challenge 19

Butterfly Complete!

Complete Puzzle: Butterfly

PPU Summer Complete!

Complete Puzzle: PPU Summer

Fossil Complete!

Complete Puzzle: Fossil

Beach Complete!

Complete Puzzle: Beach

Turtle Complete!

Complete Puzzle: Turtle

On The Reef Complete!

Complete Puzzle: On The Reef

Kauai Complete!

Complete Puzzle: Kauai

Cool Lime Complete!

Complete Puzzle: Cool Lime

4th Of July Complete!

Complete Puzzle: 4th Of July

Challenge 20 Complete!

Complete Challenge 20

Kiosk Item Unlocked: Challenge 20

Unlock Kiosk Item: Challenge 20

Kiosk Item Unlocked: Challenge 21

Unlock Kiosk Item: Challenge 21

Challenge 21 Complete!

Complete Challenge 21

Challenge 22 Complete!

Complete Challenge 22

Kiosk Item Unlocked: Challenge 22

Unlock Kiosk Item: Challenge 22

Challenge 23 Complete!

Complete Challenge 23

Kiosk Item Unlocked: Challenge 23

Unlock Kiosk Item: Challenge 23

Witch Complete!

Complete Puzzle: Witch

Ghosts Complete!

Complete Puzzle: Ghosts

Skeleton Complete!

Complete Puzzle: Skeleton

Polar Bear Complete!

Complete Puzzle: Polar Bear

Cat And Owl Complete!

Complete Puzzle: Cat And Owl

Web Complete!

Complete Puzzle: Web

Masks Complete!

Complete Puzzle: Masks

Lanterns Complete!

Complete Puzzle: Lanterns

Moon Bats Complete!

Complete Puzzle: Moon Bats

Black Cat Complete!

Complete Puzzle: Black Cat

Candy Corn Complete!

Complete Puzzle: Candy Corn

Poison Complete!

Complete Puzzle: Poison

Warning Complete!

Complete Puzzle: Warning

Ghost Dogs Complete!

Complete Puzzle: Ghost Dogs

Pumpkin Complete!

Complete Puzzle: Pumpkin

Bat Smoke Complete!

Complete Puzzle: Bat Smoke

Conjuring Complete!

Complete Puzzle: Conjuring

Jack O Lantern Complete!

Complete Puzzle: Jack O Lantern

Rats Complete!

Complete Puzzle: Rats

Gravestone Complete!

Complete Puzzle: Gravestone

Challenge 24 Complete!

Complete Challenge 24

Kiosk Item Unlocked: Challenge 24

Unlock Kiosk Item: Challenge 24

Battle Complete!

Complete Puzzle: Battle

Demons Complete!

Complete Puzzle: Demons

Lobster Complete!

Complete Puzzle: Lobster

Sea Food Complete!

Complete Puzzle: Sea Food

Horse Battle Complete!

Complete Puzzle: Horse Battle

Smugglers Complete!

Complete Puzzle: Smugglers

Mount Fuji Complete!

Complete Puzzle: Mount Fuji

Kozakura Ghost Complete!

Complete Puzzle: Kozakura Ghost

Yorimitsu Complete!

Complete Puzzle: Yorimitsu

Tiger Complete!

Complete Puzzle: Tiger

Mask Complete!

Complete Puzzle: Mask

All Ukiyo-e 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Ukiyo-e 2

All Halloween 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Halloween 2

All Variety Pack 4 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 4

Alpaca Complete!

Complete Puzzle: Alpaca

Complete!

Complete Puzzle:

Bench Complete!

Complete Puzzle: Bench

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Cabin Complete!

Complete Puzzle: Cabin

Cat Complete!

Complete Puzzle: Cat

Church Complete!

Complete Puzzle: Church

Desert Complete!

Complete Puzzle: Desert

Dessert Complete!

Complete Puzzle: Dessert

Gummys Complete!

Complete Puzzle: Gummys

Harvesting Complete!

Complete Puzzle: Harvesting

Horses Complete!

Complete Puzzle: Horses

Lake Complete!

Complete Puzzle: Lake

Mandala Complete!

Complete Puzzle: Mandala

Mini Tree Complete!

Complete Puzzle: Mini Tree

Monk Complete!

Complete Puzzle: Monk

Mountain Bike Complete!

Complete Puzzle: Mountain Bike

Paint Complete!

Complete Puzzle: Paint

Parrot Complete!

Complete Puzzle: Parrot

Purple Sky Complete!

Complete Puzzle: Purple Sky

Rail Complete!

Complete Puzzle: Rail

Secret Pond Complete!

Complete Puzzle: Secret Pond

Shark Surfing Complete!

Complete Puzzle: Shark Surfing

Sky Riding Complete!

Complete Puzzle: Sky Riding

Motorbike Complete!

Complete Puzzle: Motorbike

All Germany Puzzles Complete!

Complete Pack: Germany

Alsatian Complete!

Complete Puzzle: Alsatian

Beer Complete!

Complete Puzzle: Beer

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Castle Complete!

Complete Puzzle: Castle

Cathedral Complete!

Complete Puzzle: Cathedral

City Complete!

Complete Puzzle: City

Clocks Complete!

Complete Puzzle: Clocks

Deutsche Mark Complete!

Complete Puzzle: Deutsche Mark

Flag Complete!

Complete Puzzle: Flag

Forest Complete!

Complete Puzzle: Forest

Lake Complete!

Complete Puzzle: Lake

Neuschwanstein Complete!

Complete Puzzle: Neuschwanstein

Platter Complete!

Complete Puzzle: Platter

Pretzels Complete!

Complete Puzzle: Pretzels

Windmill Complete!

Complete Puzzle: Windmill

Woods Complete!

Complete Puzzle: Woods

All Christmas 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Christmas 2

Cookies Complete!

Complete Puzzle: Cookies

Crackers Complete!

Complete Puzzle: Crackers

Crafts Complete!

Complete Puzzle: Crafts

Decorations Complete!

Complete Puzzle: Decorations

Eggnog Complete!

Complete Puzzle: Eggnog

Fence Hat Complete!

Complete Puzzle: Fence Hat

Gifts Complete!

Complete Puzzle: Gifts

Gingerbread Man Complete!

Complete Puzzle: Gingerbread Man

List Complete!

Complete Puzzle: List

Log Fire Complete!

Complete Puzzle: Log Fire

Market Complete!

Complete Puzzle: Market

Santa Complete!

Complete Puzzle: Santa

Snow Globe Complete!

Complete Puzzle: Snow Globe

Table Complete!

Complete Puzzle: Table

Treats Complete!

Complete Puzzle: Treats

Tree Complete!

Complete Puzzle: Tree

Wrapping Paper Complete!

Complete Puzzle: Wrapping Paper

Kiosk Item Unlocked: Santa

Unlock Kiosk Item: Santa

Unique Santa Complete!

Complete Unique: Santa

Unique Cracker Complete!

Complete Unique: Cracker

Unique Snowman Complete!

Complete Unique: Snowman

Unique Stocking Complete!

Complete Unique: Stocking

Kiosk Item Unlocked: Cracker

Unlock Kiosk Item: Cracker

Kiosk Item Unlocked: Snowman

Unlock Kiosk Item: Snowman

Kiosk Item Unlocked: Stocking

Unlock Kiosk Item: Stocking

All Variety Pack 5 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 5

Cherries Complete!

Complete Puzzle: Cherries

Content Complete!

Complete Puzzle: Content

Creature Complete!

Complete Puzzle: Creature

Snowmen Complete!

Complete Puzzle: Snowmen

Flower Complete!

Complete Puzzle: Flower

Frog Complete!

Complete Puzzle: Frog

Gambling Complete!

Complete Puzzle: Gambling

Horns Complete!

Complete Puzzle: Horns

Icebergs Complete!

Complete Puzzle: Icebergs

Lilly Complete!

Complete Puzzle: Lilly

Map Complete!

Complete Puzzle: Map

Kiosk Item Unlocked: Industrial

Unlock Kiosk Item: Industrial

Kiosk Item Unlocked: Giant Hound

Unlock Kiosk Item: Giant Hound

Kiosk Item Unlocked: Monks

Unlock Kiosk Item: Monks

Kiosk Item Unlocked: Eggs

Unlock Kiosk Item: Eggs

Kiosk Item Unlocked: Circuit

Unlock Kiosk Item: Circuit

Kiosk Item Unlocked: Owl

Unlock Kiosk Item: Owl

Kiosk Item Unlocked: Bacchanale

Unlock Kiosk Item: Bacchanale

Challenge 25 Complete!

Complete Challenge 25

Kiosk Item Unlocked: Challenge 25

Unlock Kiosk Item: Challenge 25

Unique Industrial Complete!

Complete Unique: Industrial

Unique Monks Complete!

Complete Unique: Monks

Unique Fractal Complete!

Complete Unique: Fractal

Unique Eggs Complete!

Complete Unique: Eggs

Unique Circuit Complete!

Complete Unique: Circuit

Unique Giant Hound Complete!

Complete Unique: Giant Hound

Unique Normandy Complete!

Complete Unique: Normandy

Unique Owl Complete!

Complete Unique: Owl

Unique Bacchanale Complete!

Complete Unique: Bacchanale

Mountains Complete!

Complete Puzzle: Mountains

Owl Complete!

Complete Puzzle: Owl

Paint Pots Complete!

Complete Puzzle: Paint Pots

Panda Complete!

Complete Puzzle: Panda

Red Panda Complete!

Complete Puzzle: Red Panda

Stones Complete!

Complete Puzzle: Stones

Storm Coming Complete!

Complete Puzzle: Storm Coming

Street Complete!

Complete Puzzle: Street

Temple Complete!

Complete Puzzle: Temple

Tiger Complete!

Complete Puzzle: Tiger

Trippy Complete!

Complete Puzzle: Trippy

Walkway Complete!

Complete Puzzle: Walkway

Weapons Complete!

Complete Puzzle: Weapons

Yellowstone Complete!

Complete Puzzle: Yellowstone

Dragonfly Complete!

Complete Puzzle: Dragonfly

Kiosk Item Unlocked: Mountain Lake

Kiosk Item: Mountain Lake

Unique Mountain Lake Complete!

Complete Unique: Mountain Lake

Kiosk Item Unlocked: Jigsaw

Kiosk Item: Jigsaw

Unique Jigsaw Complete!

Complete Unique: Jigsaw

Street Complete!

Complete Puzzle: Street

Walking on Ice Complete!

Complete Puzzle: Walking On Ice

Gingerbread Complete!

Complete Puzzle: Gingerbread

Frosty Complete!

Complete Puzzle: Frosty

Alien Complete!

Complete Puzzle: Alien

Waiting Complete!

Complete Puzzle: Waiting

Road Complete!

Complete Puzzle: Road

Village Complete!

Complete Puzzle: Village

Tree Complete!

Complete Puzzle: Tree

2019 Complete!

Complete Puzzle: 2019

Challenge 26 Complete!

Complete Challenge 26

Kiosk Item Unlocked: Challenge 26

Unlock Kiosk Item: Challenge 26

All Variety Pack 6 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 6

Bikes Complete!

Complete Puzzle: Bikes

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Castle Complete!

Complete Puzzle: Castle

Cat Complete!

Complete Puzzle: Cat

Dinosaur Complete!

Complete Puzzle: Dinosaur

Dragon Complete!

Complete Puzzle: Dragon

Elephant Complete!

Complete Puzzle: Elephant

Floating Island Complete!

Complete Puzzle: Floating Island

Hedgehog Complete!

Complete Puzzle: Hedgehog

Helmet Complete!

Complete Puzzle: Helmet

Hill Home Complete!

Complete Puzzle: Hill Home

Hot Air Balloon Complete!

Complete Puzzle: Hot Air Balloon

Ink Complete!

Complete Puzzle: Ink

Knight Complete!

Complete Puzzle: Knight

Lady Bug Complete!

Complete Puzzle: Lady Bug

Lagoon Complete!

Complete Puzzle: Lagoon

Lake Complete!

Complete Puzzle: Lake

Log Fire Complete!

Complete Puzzle: Log Fire

Scroll Complete!

Complete Puzzle: Scroll

Stairway Complete!

Complete Puzzle: Stairway

Surfer Complete!

Complete Puzzle: Surfer

Tarot Cards Complete!

Complete Puzzle: Tarot Cards

Tornado Complete!

Complete Puzzle: Tornado

Gladiator Complete!

Complete Puzzle: Gladiator

Paraglider Complete!

Complete Puzzle: Paraglider

All European Art Puzzles Complete!

Complete Pack: European Art

Accolade Complete!

Complete Puzzle: Accolade

Ancient Ruins Complete!

Complete Puzzle: Ancient Ruins

Birth Of Venus Complete!

Complete Puzzle: Birth Of VenuS

Boar Hunt Complete!

Complete Puzzle: Boar Hunt

Henry VIII Complete!

Complete Puzzle: Henry VIII

Hylas Complete!

Complete Puzzle: Hylas

Jail Complete!

Complete Puzzle: Jail

Killing The Devil Complete!

Complete Puzzle: Killing The Devil

Napoleon Complete!

Complete Puzzle: Napoleon

Peasants Complete!

Complete Puzzle: Peasants

Rebel Angels Complete!

Complete Puzzle: Rebel Angels

Satan Devours Complete!

Complete Puzzle: Satan Devours

Starry Night Complete!

Complete Puzzle: Starry Night

The Nightmare Complete!

Complete Puzzle: The Nightmare

The Scream Complete!

Complete Puzzle: The Scream

Theseus Victor Complete!

Complete Puzzle: Theseus Victor

Triumph Of Death Complete!

Complete Puzzle: Triumph Of Death

Trojan Horse Complete!

Complete Puzzle: Trojan Horse

Wolfgang & Devil Complete!

Complete Puzzle: Wolfgang & Devil

Challenge 27 Complete!

Complete Challenge 27

Kiosk Item Unlocked: Challenge 27

Unlock Kiosk Item: Challenge 27

All Space 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Space 2

All Variety Pack XL Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack XL

All Aerial Photography Puzzles Complete!

Complete Pack: Aerial Photography

All USA Puzzles Complete!

Complete Pack: USA

All Variety Pack 7 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 7

All Variety Pack 8 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 8

All Variety Pack 10 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 10

All Variety Pack 11 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 11

All Variety Pack 9 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 9

Astronaut Complete!

Complete Puzzle: Astronaut

Aurora Complete!

Complete Puzzle: Aurora

Carina Complete!

Complete Puzzle: Carina

Discovery Complete!

Complete Puzzle: Discovery

Galaxy Complete!

Complete Puzzle: Galaxy

Int Space Station Complete!

Complete Puzzle: Int Space Station

Lobster Complete!

Complete Puzzle: Lobster

Nebula Complete!

Complete Puzzle: Nebula

Night Sky Complete!

Complete Puzzle: Night Sky

Orion Complete!

Complete Puzzle: Orion

Repairs Complete!

Complete Puzzle: Repairs

Rocket Complete!

Complete Puzzle: Rocket

Rover Complete!

Complete Puzzle: Rover

Satellite Complete!

Complete Puzzle: Satellite

Spaceman Complete!

Complete Puzzle: Spaceman

Stargazing Complete!

Complete Puzzle: Stargazing

Stars Complete!

Complete Puzzle: Stars

Take Off Complete!

Complete Puzzle: Take Off

Tarantula Complete!

Complete Puzzle: Tarantula

Timelapse Complete!

Complete Puzzle: Timelapse

Castle Complete!

Complete Puzzle: Castle

Church Complete!

Complete Puzzle: Church

Cityscape Complete!

Complete Puzzle: Cityscape

Dragon Complete!

Complete Puzzle: Dragon

Fractal Complete!

Complete Puzzle: Fractal

Lighthouse Complete!

Complete Puzzle: Lighthouse

Machu Picchu Complete!

Complete Puzzle: Machu Picchu

Carvings Complete!

Complete Puzzle: Carvings

Medusa Complete!

Complete Puzzle: Medusa

Mountains Complete!

Complete Puzzle: Mountains

Passion Flower Complete!

Complete Puzzle: Passion Flower

Puzzle Pieces Complete!

Complete Puzzle: Puzzle Pieces

Rodeo Complete!

Complete Puzzle: Rodeo

Village Complete!

Complete Puzzle: Village

Vista Complete!

Complete Puzzle: Vista

Chicago Complete!

Complete Puzzle: Chicago

Cliffs Complete!

Complete Puzzle: Cliffs

Highway Bridge Complete!

Complete Puzzle: Highway Bridge

Islands Complete!

Complete Puzzle: Islands

Paris Complete!

Complete Puzzle: Paris

Pyrenees Complete!

Complete Puzzle: Pyrenees

Rio Complete!

Complete Puzzle: Rio

Rooftops Complete!

Complete Puzzle: Rooftops

Singapore Complete!

Complete Puzzle: Singapore

Urban Complete!

Complete Puzzle: Urban

Venice Complete!

Complete Puzzle: Venice

Australia Complete!

Complete Puzzle: Australia

Airboat Complete!

Complete Puzzle: Airboat

Boston Complete!

Complete Puzzle: Boston

Cabin Complete!

Complete Puzzle: Cabin

Eagle Flag Complete!

Complete Puzzle: Eagle Flag

Gateway Arch Complete!

Complete Puzzle: Gateway Arch

Gators Complete!

Complete Puzzle: Gators

Gettysburg Complete!

Complete Puzzle: Gettysburg

Goldengate Bridge Complete!

Complete Puzzle: Goldengate Bridge

Grizzly Complete!

Complete Puzzle: Grizzly

Hoover Dam Complete!

Complete Puzzle: Hoover Dam

Horse Complete!

Complete Puzzle: Horse

Lake Complete!

Complete Puzzle: Lake

Liberty Bell Complete!

Complete Puzzle: Liberty Bell

Montezuma Complete!

Complete Puzzle: Montezuma

Mount Rushmore Complete!

Complete Puzzle: Mount Rushmore

New Orleans Complete!

Complete Puzzle: New Orleans

New York Complete!

Complete Puzzle: New York

Open Road Complete!

Complete Puzzle: Open Road

Rodeo Complete!

Complete Puzzle: Rodeo

Salute Complete!

Complete Puzzle: Salute

Seattle Complete!

Complete Puzzle: Seattle

Statue Of Liberty Complete!

Complete Puzzle: Statue Of Liberty

Taxi Complete!

Complete Puzzle: Taxi

Artist Complete!

Complete Puzzle: Artist

Bacteria Complete!

Complete Puzzle: Bacteria

Ballerina Complete!

Complete Puzzle: Ballerina

Bison Complete!

Complete Puzzle: Bison

Bride Complete!

Complete Puzzle: Bride

Cafe Complete!

Complete Puzzle: Cafe

Coloring Complete!

Complete Puzzle: Coloring

Dandelion Complete!

Complete Puzzle: Dandelion

Dirty Hand Complete!

Complete Puzzle: Dirty Hand

Forest Complete!

Complete Puzzle: Forest

Graffiti Complete!

Complete Puzzle: Graffiti

Honey Bee Complete!

Complete Puzzle: Honey Bee

Lion Complete!

Complete Puzzle: Lion

Motorbike Complete!

Complete Puzzle: Motorbike

Old Barn Complete!

Complete Puzzle: Old Barn

Peacock Complete!

Complete Puzzle: Peacock

Piglets Complete!

Complete Puzzle: Piglets

Splash Complete!

Complete Puzzle: Splash

Stonehenge Complete!

Complete Puzzle: Stonehenge

Succulents Complete!

Complete Puzzle: Succulents

Train Track Walk Complete!

Complete Puzzle: Train Track Walk

Volcanoes Complete!

Complete Puzzle: Volcanoes

Wet Flower Complete!

Complete Puzzle: Wet Flower

Mural Complete!

Complete Puzzle: Mural

Autumn Lake Complete!

Complete Puzzle: Autumn Lake

Building Site Complete!

Complete Puzzle: Building Site

Bullseye Complete!

Complete Puzzle: Bullseye

Cliff Edge Complete!

Complete Puzzle: Cliff Edge

Countryside Complete!

Complete Puzzle: Countryside

Crowned Cranes Complete!

Complete Puzzle: Crowned Cranes

Hold On Tight Complete!

Complete Puzzle: Hold On Tight

Karate Complete!

Complete Puzzle: Karate

Macaques Complete!

Complete Puzzle: Macaques

Machine Complete!

Complete Puzzle: Machine

Man And Elephant Complete!

Complete Puzzle: Man And Elephant

Map Complete!

Complete Puzzle: Map

Marbles Complete!

Complete Puzzle: Marbles

Marocco Complete!

Complete Puzzle: Marocco

Mushrooms Complete!

Complete Puzzle: Mushrooms

Night Sky Complete!

Complete Puzzle: Night Sky

Operation Complete!

Complete Puzzle: Operation

Paradise Complete!

Complete Puzzle: Paradise

Paratrooper Complete!

Complete Puzzle: Paratrooper

Photographer Complete!

Complete Puzzle: Photographer

Pug Complete!

Complete Puzzle: Pug

Rabbit Gate Complete!

Complete Puzzle: Rabbit Gate

Rhino Complete!

Complete Puzzle: Rhino

Stickman Complete!

Complete Puzzle: Stickman

Tiger Complete!

Complete Puzzle: Tiger

Transit Complete!

Complete Puzzle: Transit

Antelope Canyon Complete!

Complete Puzzle: Antelope Canyon

Aztec Complete!

Complete Puzzle: Aztec

Beach Carving Complete!

Complete Puzzle: Beach Carving

Bird Complete!

Complete Puzzle: Bird

Blocks Complete!

Complete Puzzle: Blocks

Cat And Dog Complete!

Complete Puzzle: Cat And Dog

City Complete!

Complete Puzzle: City

Countryside Complete!

Complete Puzzle: Countryside

Decay Complete!

Complete Puzzle: Decay

Flower Complete!

Complete Puzzle: Flower

Fly Of Death Complete!

Complete Puzzle: Fly Of Death

Giant Fish Complete!

Complete Puzzle: Giant Fish

Horse Complete!

Complete Puzzle: Horse

Kitty Complete!

Complete Puzzle: Kitty

Koala Complete!

Complete Puzzle: Koala

Matadors Complete!

Complete Puzzle: Matadors

Monks Complete!

Complete Puzzle: Monks

Oil Horse Complete!

Complete Puzzle: Oil Horse

Reading Bears Complete!

Complete Puzzle: Reading Bears

Snacks Complete!

Complete Puzzle: Snacks

Strawberries Complete!

Complete Puzzle: Strawberries

Temple Complete!

Complete Puzzle: Temple

Villa Complete!

Complete Puzzle: Villa

Vulture Complete!

Complete Puzzle: Vulture

Waves Complete!

Complete Puzzle: Waves

Astronaut Complete!

Complete Puzzle: Astronaut

Big Ben Complete!

Complete Puzzle: Big Ben

Books Complete!

Complete Puzzle: Books

Burning Ice Complete!

Complete Puzzle: Burning Ice

Clouds Complete!

Complete Puzzle: Clouds

Cogs Complete!

Complete Puzzle: Cogs

Cows Complete!

Complete Puzzle: Cows

Demon Complete!

Complete Puzzle: Demon

Fog Complete!

Complete Puzzle: Fog

Geisha Complete!

Complete Puzzle: Geisha

Highland Cow Complete!

Complete Puzzle: Highland Cow

Ice Cream Complete!

Complete Puzzle: Ice Cream

Iguana Complete!

Complete Puzzle: Iguana

Judo Complete!

Complete Puzzle: Judo

Koi Complete!

Complete Puzzle: Koi

Lamb Complete!

Complete Puzzle: Lamb

Living Room Complete!

Complete Puzzle: Living Room

Magazines Complete!

Complete Puzzle: Magazines

Mountains Complete!

Complete Puzzle: Mountains

Purple Sky Complete!

Complete Puzzle: Purple Sky

Rail Track Complete!

Complete Puzzle: Rail Track

Samurai Complete!

Complete Puzzle: Samurai

Statue Complete!

Complete Puzzle: Statue

Turtle Complete!

Complete Puzzle: Turtle

Violet Lake Complete!

Complete Puzzle: Violet Lake

Adventure Complete!

Complete Puzzle: Adventure

Breaking Bricks Complete!

Complete Puzzle: Breaking Bricks

Candy Complete!

Complete Puzzle: Candy

Cathedral Complete!

Complete Puzzle: Cathedral

Church Complete!

Complete Puzzle: Church

Coat Of Arms Complete!

Complete Puzzle: Coat Of Arms

Desert Road Complete!

Complete Puzzle: Desert Road

Disaster Complete!

Complete Puzzle: Disaster

Farming Complete!

Complete Puzzle: Farming

Interstate Complete!

Complete Puzzle: Interstate

Kayak Complete!

Complete Puzzle: Kayak

Kyoto Complete!

Complete Puzzle: Kyoto

Lake Bend Complete!

Complete Puzzle: Lake Bend

Lotus Complete!

Complete Puzzle: Lotus

Misty Field Complete!

Complete Puzzle: Misty Field

Panda Complete!

Complete Puzzle: Panda

Skull Island Complete!

Complete Puzzle: Skull Island

Space Complete!

Complete Puzzle: Space

Stained Glass Complete!

Complete Puzzle: Stained Glass

Taj Mahal Complete!

Complete Puzzle: Taj Mahal

Temple Complete!

Complete Puzzle: Temple

Tiger Complete!

Complete Puzzle: Tiger

Waterfall Complete!

Complete Puzzle: Waterfall

Young Monk Complete!

Complete Puzzle: Young Monk

Waiting Complete!

Complete Puzzle: Waiting

Tree Of Love Complete!

Complete Puzzle: Tree Of Love

Kiosk Item Unlocked: Challenge 28

Unlock Kiosk Item: Challenge 28

Challenge 28 Complete!

Complete Challenge 28

Challenge 29 Complete!

Complete Challenge 29

Kiosk Item Unlocked: Challenge 29

Unlock Kiosk Item: Challenge 29

Challenge 30 Complete!

Complete Challenge 30

Kiosk Item Unlocked: Challenge 30

Unlock Kiosk Item: Challenge 30

Kiosk Item Unlocked: Challenge 31

Unlock Kiosk Item: Challenge 31

Challenge 31 Complete!

Complete Challenge 31

Challenge 32 Complete!

Complete Challenge 32

Kiosk Item Unlocked: Challenge 32

Unlock Kiosk Item: Challenge 32

All Summertime Puzzles Complete!

Complete Pack: Summertime

Bee Complete!

Complete Puzzle: Bee

Exploring Complete!

Complete Puzzle: Exploring

Flowers Complete!

Complete Puzzle: Flowers

Hanging Out Complete!

Complete Puzzle: Hanging Out

Ice Cream Complete!

Complete Puzzle: Ice Cream

Meditation Complete!

Complete Puzzle: Meditation

Palm Trees Complete!

Complete Puzzle: Palm Trees

Refreshing Complete!

Complete Puzzle: Refreshing

Sea Shore Complete!

Complete Puzzle: Sea Shore

Splashing About Complete!

Complete Puzzle: Splashing About

Sunflowers Complete!

Complete Puzzle: Sunflowers

Deer Complete!

Complete Puzzle: Deer

Challenge 33 Complete!

Complete Challenge 33

Kiosk Item Unlocked: Challenge 33

Unlock Kiosk Item: Challenge 33

All Fantasy 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Fantasy 2

Balloon Landing Complete!

Complete Puzzle: Balloon Landing

Fairy And Toad Complete!

Complete Puzzle: Fairy And Toad

Flaming Stag Complete!

Complete Puzzle: Flaming Stag

Giant Turtle Complete!

Complete Puzzle: Giant Turtle

Pegasus Complete!

Complete Puzzle: Pegasus

Vines Complete!

Complete Puzzle: Vines

Wolf Complete!

Complete Puzzle: Wolf

Challenge 34 Complete!

Complete Challenge 34

Kiosk Item Unlocked: Challenge 34

Unlock Kiosk Item: Challenge 34

All Traditional Cut Puzzles Complete!

Complete Pack: Traditional Cut

Barley Complete!

Complete Puzzle: Barley

Bee Complete!

Complete Puzzle: Bee

Boat Complete!

Complete Puzzle: Boat

Cake Complete!

Complete Puzzle: Cake

Camels Complete!

Complete Puzzle: Camels

Car Complete!

Complete Puzzle: Car

Cartography Complete!

Complete Puzzle: Cartography

Castle Complete!

Complete Puzzle: Castle

Dog Complete!

Complete Puzzle: Dog

Dragonfly Complete!

Complete Puzzle: Dragonfly

Fisherman Complete!

Complete Puzzle: Fisherman

Koi Complete!

Complete Puzzle: Koi

Lighthouse Complete!

Complete Puzzle: Lighthouse

Space Complete!

Complete Puzzle: Space

Town Complete!

Complete Puzzle: Town

Train Complete!

Complete Puzzle: Train

Tree Complete!

Complete Puzzle: Tree

Challenge 35 Complete!

Complete Challenge 35

Kiosk Item Unlocked: Challenge 35

Unlock Kiosk Item: Challenge 35

All Castles 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Castles 2

Destroyed Complete!

Complete Puzzle: Destroyed

Dunrobin Complete!

Complete Puzzle: Dunrobin

Forest Ruins Complete!

Complete Puzzle: Forest Ruins

Fort Complete!

Complete Puzzle: Fort

Haunted Complete!

Complete Puzzle: Haunted

Honnef Complete!

Complete Puzzle: Honnef

Lake Ruins Complete!

Complete Puzzle: Lake Ruins

Liechtenstein Complete!

Complete Puzzle: Liechtenstein

Moat Complete!

Complete Puzzle: Moat

Moritzburg Complete!

Complete Puzzle: Moritzburg

Neuschwanstein Complete!

Complete Puzzle: Neuschwanstein

Peniscola Complete!

Complete Puzzle: Peniscola

Sand Castle Complete!

Complete Puzzle: Sand Castle

San Marino Complete!

Complete Puzzle: San Marino

Sheep Complete!

Complete Puzzle: Sheep

Turret Complete!

Complete Puzzle: Turret

Winter Castle Complete!

Complete Puzzle: Winter Castle

Apple Bobbing Complete!

Complete Puzzle: Apple Bobbing

All Horror Puzzles Complete!

Complete Pack: Horror

Alien Complete!

Complete Puzzle: Alien

Apocalypse Complete!

Complete Puzzle: Apocalypse

Eye Complete!

Complete Puzzle: Eye

Slasher Complete!

Complete Puzzle: Slasher

UFO Complete!

Complete Puzzle: UFO

Undead Complete!

Complete Puzzle: Undead

Challenge 36 Complete!

Complete Challenge 36

Kiosk Item Unlocked: Challenge 36

Unlock Kiosk Item: Challenge 36

Unique Gifts Complete!

Complete Unique: Gifts

Unique Dinner Time Complete!

Complete Unique: Dinner Time

Unique Owl In A Hat Complete!

Complete Unique: Owl In A Hat

Unique Wrapping Complete!

Complete Unique: Wrapping

Unique Old Santa Complete!

Complete Unique: Old Santa

Unique Dessert Complete!

Complete Unique: Dessert

Festival Complete!

Complete Puzzle: Festival

Fishing Complete!

Complete Puzzle: Fishing

Ganesh Complete!

Complete Puzzle: Ganesh

Traveller Complete!

Complete Puzzle: Traveller

Henna Complete!

Complete Puzzle: Henna

Holi Complete!

Complete Puzzle: Holi

Kerala Complete!

Complete Puzzle: Kerala

Market Complete!

Complete Puzzle: Market

Monkey Complete!

Complete Puzzle: Monkey

Old Man Complete!

Complete Puzzle: Old Man

Rickshaw Complete!

Complete Puzzle: Rickshaw

Rupees Complete!

Complete Puzzle: Rupees

Sculpture Complete!

Complete Puzzle: Sculpture

Taj Mahal Complete!

Complete Puzzle: Taj Mahal

Tiger Complete!

Complete Puzzle: Tiger

All India Puzzles Complete!

Complete Pack: India

Kiosk Item Unlocked: Gifts

Unlock Kiosk Item: Gifts

Kiosk Item Unlocked: Dinner TIme

Unlock Kiosk Item: Dinner Time

Kiosk Item Unlocked: Owl In A Hat

Unlock Kiosk Item: Owl In A Hat

Kiosk Item Unlocked: Wrapping

Unlock Kiosk Item: Wrapping

Kiosk Item Unlocked: Old Santa

Unlock Kiosk Item: Old Santa

Kiosk Item Unlocked: Dessert

Unlock Kiosk Item: Dessert

Challenge 37 Complete!

Complete Challenge 37

Kiosk Item Unlocked: Challenge 37

Unlock Kiosk Item: Challenge 37

All Noel Puzzles Complete!

Complete Pack: Noel

Baking Complete!

Complete Puzzle: Baking

Believe Complete!

Complete Puzzle: Believe

Candles Complete!

Complete Puzzle: Candles

Cookies Complete!

Complete Puzzle: Cookies

Decorations Complete!

Complete Puzzle: Decorations

Friends Forever Complete!

Complete Puzzle: Friends Forever

Keeing Warm Complete!

Complete Puzzle: Keeing Warm

Presents Complete!

Complete Puzzle: Presents

Reindeer Complete!

Complete Puzzle: Reindeer

Santa Complete!

Complete Puzzle: Santa

Shopping Complete!

Complete Puzzle: Shopping

Snowed In Complete!

Complete Puzzle: Snowed In

Snow Stroll Complete!

Complete Puzzle: Snow Stroll

Snowy Park Complete!

Complete Puzzle: Snowy Park

Walnuts Complete!

Complete Puzzle: Walnuts

Xmas Complete!

Complete Puzzle: Xmas

2020 Complete!

Complete Puzzle: 2020

All Cats 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Cats 2

Bored Complete!

Complete Puzzle: Bored

Cant See Me Complete!

Complete Puzzle: Cant See Me

Chilling Out Complete!

Complete Puzzle: Chilling Out

Cuddle Complete!

Complete Puzzle: Cuddle

Feeding Kittens Complete!

Complete Puzzle: Feeding Kittens

Fence Complete!

Complete Puzzle: Fence

Found You Complete!

Complete Puzzle: Found You

Kitten Complete!

Complete Puzzle: Kitten

Mirror Complete!

Complete Puzzle: Mirror

Newborn Complete!

Complete Puzzle: Newborn

Not Impressed Complete!

Complete Puzzle: Not Impressed

Old Chest Complete!

Complete Puzzle: Old Chest

Old Grey Complete!

Complete Puzzle: Old Grey

Roar Complete!

Complete Puzzle: Roar

Teddy Complete!

Complete Puzzle: Teddy

Wet Complete!

Complete Puzzle: Wet

Yawn Complete!

Complete Puzzle: Yawn

Cute In Pink Complete!

Complete Puzzle: Cute In Pink

Autumn Road Complete!

Complete Puzzle: Autumn Road

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Chips Complete!

Complete Puzzle: Chips

Dandelion Complete!

Complete Puzzle: Dandelion

Flowers Complete!

Complete Puzzle: Flowers

Foo Dogs Complete!

Complete Puzzle: Foo Dogs

Forest Complete!

Complete Puzzle: Forest

Fruit Complete!

Complete Puzzle: Fruit

Himalayas Complete!

Complete Puzzle: Himalayas

Old Book Complete!

Complete Puzzle: Old Book

Owl Eyes Complete!

Complete Puzzle: Owl Eyes

Parrot Complete!

Complete Puzzle: Parrot

Photographer Complete!

Complete Puzzle: Photographer

Pond Complete!

Complete Puzzle: Pond

Rain Complete!

Complete Puzzle: Rain

School Bus Complete!

Complete Puzzle: School Bus

Skeletons Complete!

Complete Puzzle: Skeletons

Sky City Complete!

Complete Puzzle: Sky City

Stream Complete!

Complete Puzzle: Stream

Sunset Complete!

Complete Puzzle: Sunset

Tarot Cards Complete!

Complete Puzzle: Tarot Cards

Train Complete!

Complete Puzzle: Train

Tree Complete!

Complete Puzzle: Tree

Waves Complete!

Complete Puzzle: Waves

All Variety Pack 12 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 12

Light Bulb Complete!

Complete Puzzle: Light Bulb

Challenge 40 Complete!

Complete Challenge 40

All Variety Pack 13 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 13

Balloon Complete!

Complete Puzzle: Balloon

Bike Complete!

Complete Puzzle: Bike

Burning Wood Complete!

Complete Puzzle: Burning Wood

Candy Apples Complete!

Complete Puzzle: Candy Apples

Cycle Path Complete!

Complete Puzzle: Cycle Path

Decay Complete!

Complete Puzzle: Decay

Dog Complete!

Complete Puzzle: Dog

Door Knocker Complete!

Complete Puzzle: Door Knocker

Flowers Complete!

Complete Puzzle: Flowers

Forest Complete!

Complete Puzzle: Forest

Fractal Complete!

Complete Puzzle: Fractal

Hare Complete!

Complete Puzzle: Hare

Heron Complete!

Complete Puzzle: Heron

Kois Complete!

Complete Puzzle: Kois

Lotus Complete!

Complete Puzzle: Lotus

Mushrooms Complete!

Complete Puzzle: Mushrooms

Pig Complete!

Complete Puzzle: Pig

Row Boats Complete!

Complete Puzzle: Row Boats

Sea Town Complete!

Complete Puzzle: Sea Town

Spider Complete!

Complete Puzzle: Spider

Squirrel Complete!

Complete Puzzle: Squirrel

Swamp Cabin Complete!

Complete Puzzle: Swamp Cabin

Wheat Field Complete!

Complete Puzzle: Wheat Field

Witch Complete!

Complete Puzzle: Witch

Worm Hole Complete!

Complete Puzzle: Worm Hole

All Variety Pack XS Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack XS

Boats Complete!

Complete Puzzle: Boats

Bread Complete!

Complete Puzzle: Bread

Butterflies Complete!

Complete Puzzle: Butterflies

Camels Complete!

Complete Puzzle: Camels

Cove Complete!

Complete Puzzle: Cove

Crab Complete!

Complete Puzzle: Crab

Elephant Complete!

Complete Puzzle: Elephant

Flamingos Complete!

Complete Puzzle: Flamingos

Flower Complete!

Complete Puzzle: Flower

Game Pieces Complete!

Complete Puzzle: Game Pieces

Koala Complete!

Complete Puzzle: Koala

Lake Complete!

Complete Puzzle: Lake

Leaf Complete!

Complete Puzzle: Leaf

Lighthouse Complete!

Complete Puzzle: Lighthouse

Lion Complete!

Complete Puzzle: Lion

Orange Complete!

Complete Puzzle: Orange

Paint Supplies Complete!

Complete Puzzle: Paint Supplies

Peacock Complete!

Complete Puzzle: Peacock

Space Balloons Complete!

Complete Puzzle: Space Balloons

Sunset Sea Complete!

Complete Puzzle: Sunset Sea

Surfing Complete!

Complete Puzzle: Surfing

Unicorn Complete!

Complete Puzzle: Unicorn

Waterfall Complete!

Complete Puzzle: Waterfall

Waterfront Homes Complete!

Complete Puzzle: Waterfront Homes

Wet Window Complete!

Complete Puzzle: Wet Window

All Variety Pack XXS Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack XXS

Antelope Complete!

Complete Puzzle: Antelope

Asters Complete!

Complete Puzzle: Asters

Bergsee Complete!

Complete Puzzle: Bergsee

Boats Complete!

Complete Puzzle: Boats

Carving Complete!

Complete Puzzle: Carving

City Complete!

Complete Puzzle: City

Cupcake Complete!

Complete Puzzle: Cupcake

Decay Complete!

Complete Puzzle: Decay

Eggs Complete!

Complete Puzzle: Eggs

Football Complete!

Complete Puzzle: Football

Frog Complete!

Complete Puzzle: Frog

Lunch Complete!

Complete Puzzle: Lunch

On The Rail Complete!

Complete Puzzle: On The Rail

Petra Complete!

Complete Puzzle: Petra

Rave Complete!

Complete Puzzle: Rave

Reach Out Complete!

Complete Puzzle: Reach Out

Salmon Complete!

Complete Puzzle: Salmon

Stinkwanze Complete!

Complete Puzzle: Stinkwanze

Stone Men Complete!

Complete Puzzle: Stone Men

Sundew Complete!

Complete Puzzle: Sundew

Sunset Complete!

Complete Puzzle: Sunset

Swing Complete!

Complete Puzzle: Swing

Tomatoes Complete!

Complete Puzzle: Tomatoes

Tracktor Complete!

Complete Puzzle: Tracktor

Wolf Complete!

Complete Puzzle: Wolf

All Cheregi Puzzles Complete!

Complete Pack: Cheregi

Asunder Complete!

Complete Puzzle: Asunder

Confused Gods Complete!

Complete Puzzle: Confused Gods

Cracking Complete!

Complete Puzzle: Cracking

Dispair Complete!

Complete Puzzle: Dispair

Everything Complete!

Complete Puzzle: Everything

Flowers Complete!

Complete Puzzle: Flowers

Jambi Complete!

Complete Puzzle: Jambi

Moon Complete!

Complete Puzzle: Moon

Mothers Love Complete!

Complete Puzzle: Mothers Love

Moth Mother Complete!

Complete Puzzle: Moth Mother

Unsacred Heart Complete!

Complete Puzzle: Unsacred Heart

Of The Deep Complete!

Complete Puzzle: Of The Deep

Old Soul Complete!

Complete Puzzle: Old Soul

Owl Complete!

Complete Puzzle: Owl

Slain Complete!

Complete Puzzle: Slain

Somniferous Complete!

Complete Puzzle: Somniferous

The Promise Complete!

Complete Puzzle: The Promise

The Warrior Complete!

Complete Puzzle: The Warrior

Ulfhednar Complete!

Complete Puzzle: Ulfhednar

All Flower Puzzles Complete!

Complete Pack: Flowers

Bluebell Complete!

Complete Puzzle: Bluebell

Blossoms Complete!

Complete Puzzle: Blossoms

Daisy Complete!

Complete Puzzle: Daisy

Droplets Complete!

Complete Puzzle: Droplets

Gerbera Complete!

Complete Puzzle: Gerbera

Oleander Complete!

Complete Puzzle: Oleander

Succulents Complete!

Complete Puzzle: Succulents

Tulips Complete!

Complete Puzzle: Tulips

Water Lily Complete!

Complete Puzzle: Water Lily

Vintage Complete!

Complete Puzzle: Vintage

All Variety Pack 14 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 14

Adler Complete!

Complete Puzzle: Adler

Artist Complete!

Complete Puzzle: Artist

Bacteria Complete!

Complete Puzzle: Bacteria

Butterfly Complete!

Complete Puzzle: Butterfly

Statue Complete!

Complete Puzzle: Statue

Chapel Complete!

Complete Puzzle: Chapel

Drummers Complete!

Complete Puzzle: Drummers

Elephant Girl Complete!

Complete Puzzle: Elephant Girl

Excavator Complete!

Complete Puzzle: Excavator

Dragon Complete!

Complete Puzzle: Dragon

Gecko Complete!

Complete Puzzle: Gecko

Getting Treats Complete!

Complete Puzzle: Getting Treats

Hay Complete!

Complete Puzzle: Hay

Jaguar Complete!

Complete Puzzle: Jaguar

Lighthouse Complete!

Complete Puzzle: Lighthouse

Owl Complete!

Complete Puzzle: Owl

Reservoir Complete!

Complete Puzzle: Reservoir

Ring Complete!

Complete Puzzle: Ring

Sea Monster Complete!

Complete Puzzle: Sea Monster

Train Complete!

Complete Puzzle: Train

Street Complete!

Complete Puzzle: Street

Tucan Complete!

Complete Puzzle: Tucan

Wet Leaf Complete!

Complete Puzzle: Wet Leaf

Wooden Game Complete!

Complete Puzzle: Wooden Game

Yellowstone Complete!

Complete Puzzle: Yellowstone

Challenge 48 Complete!

Complete Challenge 48

Kiosk Item Unlocked: Challenge 48

Kiosk Item: Challenge 48

All Variety Pack 15 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 15

Airport Complete!

Complete Puzzle: Airport

Boathouse Complete!

Complete Puzzle: Boathouse

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Chocolate Complete!

Complete Puzzle: Chocolate

Cold Lake Complete!

Complete Puzzle: Cold Lake

Elephant Complete!

Complete Puzzle: Elephant

Fireman Complete!

Complete Puzzle: Fireman

Flower Eye Complete!

Complete Puzzle: Flower Eye

Flowers Complete!

Complete Puzzle: Flowers

Grapes Complete!

Complete Puzzle: Grapes

Jellyfish Complete!

Complete Puzzle: Jellyfish

Landscape Complete!

Complete Puzzle: Landscape

Lift Complete!

Complete Puzzle: Lift

Love island Complete!

Complete Puzzle: Love island

Mask Complete!

Complete Puzzle: Mask

Penguins Complete!

Complete Puzzle: Penguins

Pizza Complete!

Complete Puzzle: Pizza

Rainbow Path Complete!

Complete Puzzle: Rainbow Path

Red Road Complete!

Complete Puzzle: Red Road

Ruins Complete!

Complete Puzzle: Ruins

Sewing Complete!

Complete Puzzle: Sewing

Squirrel Complete!

Complete Puzzle: Squirrel

Stadium Complete!

Complete Puzzle: Stadium

Suitcase Complete!

Complete Puzzle: Suitcase

Tengu Complete!

Complete Puzzle: Tengu

Tree Complete!

Complete Puzzle: Tree

Decorations Complete!

Complete Puzzle: Decorations

Berries Complete!

Complete Puzzle: Berries

Chess Complete!

Complete Puzzle: Chess

Geodes Complete!

Complete Puzzle: Geodes

Lake Complete!

Complete Puzzle: Lake

Leaves Complete!

Complete Puzzle: Leaves

Sheep Complete!

Complete Puzzle: Sheep

Snowy Forest Complete!

Complete Puzzle: Snowy Forest

Wolf Complete!

Complete Puzzle: Wolf

All Freebies Puzzles Complete!

Complete Pack: Freebies

2021 Complete!

Complete Puzzle: 2021

Challenge 49 Complete!

Complete Challenge 49

Kiosk Item Unlocked: Challenge 49

Kiosk Item: Challenge 49

All Variety Pack XXL Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack XXL

Cabin Complete!

Complete Puzzle: Cabin

Deer Complete!

Complete Puzzle: Deer

Desert Complete!

Complete Puzzle: Desert

Dog Complete!

Complete Puzzle: Dog

Dont Look Complete!

Complete Puzzle: Dont Look

Grand Canyon Complete!

Complete Puzzle: Grand Canyon

Lion Complete!

Complete Puzzle: Lion

Monks Complete!

Complete Puzzle: Monks

Mushroom Complete!

Complete Puzzle: Mushroom

Prismatic Spring Complete!

Complete Puzzle: Prismatic Spring

Snake Complete!

Complete Puzzle: Snake

Twigs Complete!

Complete Puzzle: Twigs

All Cyberpunk Puzzles Complete!

Complete Pack: Cyberpunk

Artistic Alley Complete!

Complete Puzzle: Artistic Alley

Cyber Girl Complete!

Complete Puzzle: Cyber Girl

Future Complete!

Complete Puzzle: Future

Samurai Complete!

Complete Puzzle: Samurai

Sleepless City Complete!

Complete Puzzle: Sleepless City

Views Complete!

Complete Puzzle: Views

All Japan 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Japan 2

All Surreal 2 Puzzles Complete!

Complete Pack: Surreal 2

Blossoms Complete!

Complete Puzzle: Blossoms

Down Town Complete!

Complete Puzzle: Down Town

Floral Complete!

Complete Puzzle: Floral

Forest Home Complete!

Complete Puzzle: Forest Home

Fountain Complete!

Complete Puzzle: Fountain

Fuji Complete!

Complete Puzzle: Fuji

Geisha Complete!

Complete Puzzle: Geisha

Gold Temple Complete!

Complete Puzzle: Gold Temple

Kiosk Complete!

Complete Puzzle: Kiosk

Koi Pond Complete!

Complete Puzzle: Koi Pond

Sake Complete!

Complete Puzzle: Sake

Samurai Complete!

Complete Puzzle: Samurai

Shoji Complete!

Complete Puzzle: Shoji

Stepping Stones Complete!

Complete Puzzle: Stepping Stones

Sunset Complete!

Complete Puzzle: Sunset

Sushi Complete!

Complete Puzzle: Sushi

Fly Away Home Complete!

Complete Puzzle: Fly Away Home

Lamb Complete!

Complete Puzzle: Lamb

Shroom House Complete!

Complete Puzzle: Shroom House

Skull Complete!

Complete Puzzle: Skull

Spaceman Complete!

Complete Puzzle: Spaceman

Storytime Complete!

Complete Puzzle: Storytime

Third Eye Complete!

Complete Puzzle: Third Eye

Water Dance Complete!

Complete Puzzle: Water Dance

All Game Posters Puzzles Complete!

Complete Pack: Game Posters

Soul Of Giga Complete!

Complete Puzzle: Soul Of Giga

Dungeon Of Eyden Complete!

Complete Puzzle: Dungeon Of Eyden

Challenge 52 Complete!

Complete Challenge 52

All Variety Pack 16 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 16

Art Supplies Complete!

Complete Puzzle: Art Supplies

BMX Complete!

Complete Puzzle: BMX

Cactus Complete!

Complete Puzzle: Cactus

Castle Complete!

Complete Puzzle: Castle

Colours Complete!

Complete Puzzle: Colours

Desert Complete!

Complete Puzzle: Desert

Elder Complete!

Complete Puzzle: Elder

Halloween Complete!

Complete Puzzle: Halloween

Heron Complete!

Complete Puzzle: Heron

Honey Bee Complete!

Complete Puzzle: Honey Bee

House On A Hill Complete!

Complete Puzzle: House On A Hill

Iguana Complete!

Complete Puzzle: Iguana

Lemur Complete!

Complete Puzzle: Lemur

Lighthouse Complete!

Complete Puzzle: Lighthouse

Long Walk Complete!

Complete Puzzle: Long Walk

Maple Leaf Complete!

Complete Puzzle: Maple Leaf

Mixer Complete!

Complete Puzzle: Mixer

Mountain Road Complete!

Complete Puzzle: Mountain Road

Paris Complete!

Complete Puzzle: Paris

Purple Flower Complete!

Complete Puzzle: Purple Flower

Smile Complete!

Complete Puzzle: Smile

Spaghetti Complete!

Complete Puzzle: Spaghetti

Strawberries Complete!

Complete Puzzle: Strawberries

Warriors Complete!

Complete Puzzle: Warriors

Waterfall Complete!

Complete Puzzle: Waterfall

All IWS Puzzles Complete!

Complete Pack: IWS

Axe Head Complete!

Complete Puzzle: Axe Head

Baby Complete!

Complete Puzzle: Baby

Batter Complete!

Complete Puzzle: Batter

Bull Complete!

Complete Puzzle: Bull

Doctor Complete!

Complete Puzzle: Doctor

Eyes Complete!

Complete Puzzle: Eyes

Face Complete!

Complete Puzzle: Face

Parachute Complete!

Complete Puzzle: Parachute

Red Complete!

Complete Puzzle: Red

Splat Complete!

Complete Puzzle: Splat

Torn Complete!

Complete Puzzle: Torn

Dead Pile Complete!

Complete Puzzle: Dead Pile

Noisy Complete!

Complete Puzzle: Noisy

Sammy Complete!

Complete Puzzle: Sammy

All Variety Pack 3XS Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 3XS

Acropolis Complete!

Complete Puzzle: Acropolis

Agate Complete!

Complete Puzzle: Agate

Amsterdam Complete!

Complete Puzzle: Amsterdam

Canyon Complete!

Complete Puzzle: Canyon

Cathedral Complete!

Complete Puzzle: Cathedral

Chrysanthemum Complete!

Complete Puzzle: Chrysanthemum

Coast Complete!

Complete Puzzle: Coast

Drop Complete!

Complete Puzzle: Drop

Fist Complete!

Complete Puzzle: Fist

Bridge Complete!

Complete Puzzle: Bridge

Guardian Complete!

Complete Puzzle: Guardian

Happy Bird Complete!

Complete Puzzle: Happy Bird

Helmet Complete!

Complete Puzzle: Helmet

Megacity Complete!

Complete Puzzle: Megacity

Pandasy Complete!

Complete Puzzle: Pandasy

Peaceful Complete!

Complete Puzzle: Peaceful

Pet Complete!

Complete Puzzle: Pet

Sand Complete!

Complete Puzzle: Sand

Space Travel Complete!

Complete Puzzle: Space Travel

Spiral Complete!

Complete Puzzle: Spiral

Statue Complete!

Complete Puzzle: Statue

Sumo Complete!

Complete Puzzle: Sumo

Tattooed Complete!

Complete Puzzle: Tattooed

Universe Complete!

Complete Puzzle: Universe

Wormhole Complete!

Complete Puzzle: Wormhole

All Variety Pack 17 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 17

Amsterdam Complete!

Complete Puzzle: Amsterdam

Axe Complete!

Complete Puzzle: Axe

Baby Croc Complete!

Complete Puzzle: Baby Croc

Backpacker Complete!

Complete Puzzle: Backpacker

Best Friend Complete!

Complete Puzzle: Best Friend

Biohazard Complete!

Complete Puzzle: Biohazard

Breakfast Complete!

Complete Puzzle: Breakfast

Camel Complete!

Complete Puzzle: Camel

Cottage Complete!

Complete Puzzle: Cottage

Couples Ride Complete!

Complete Puzzle: Couples Ride

Ice Glass Complete!

Complete Puzzle: Ice Glass

Infirmary Complete!

Complete Puzzle: Infirmary

Island Complete!

Complete Puzzle: Island

Jaume Complete!

Complete Puzzle: Jaume

Landscape Complete!

Complete Puzzle: Landscape

Moat Complete!

Complete Puzzle: Moat

Old Saddle Complete!

Complete Puzzle: Old Saddle

Portofino Complete!

Complete Puzzle: Portofino

Red Sky Complete!

Complete Puzzle: Red Sky

Smartphone Complete!

Complete Puzzle: Smartphone

Snowy Homes Complete!

Complete Puzzle: Snowy Homes

Temple Complete!

Complete Puzzle: Temple

Train Station Complete!

Complete Puzzle: Train Station

Wallaby Complete!

Complete Puzzle: Wallaby

Watercolours Complete!

Complete Puzzle: Watercolours

All Variety Pack 18 Puzzles Complete!

Complete Pack: Variety Pack 18

African Daisy Complete!

Complete Puzzle: African Daisy

Army Complete!

Complete Puzzle: Army

Beach Complete!

Complete Puzzle: Beach

Bear Hug Complete!

Complete Puzzle: Bear Hug

Climber Complete!

Complete Puzzle: Climber

Craft Complete!

Complete Puzzle: Craft

Crusader Complete!

Complete Puzzle: Crusader

Dreams Complete!

Complete Puzzle: Dreams

Elephants Complete!

Complete Puzzle: Elephants

Fairy Complete!

Complete Puzzle: Fairy

Fire Show Complete!

Complete Puzzle: Fire Show

Fireworks Complete!

Complete Puzzle: Fireworks

Complete!

Complete Puzzle:

LizzArt Complete!

Complete Puzzle: LizzArt

Modern Castle Complete!

Complete Puzzle: Modern Castle

Nepal Complete!

Complete Puzzle: Nepal

Plaza Complete!

Complete Puzzle: Plaza

Pollen Complete!

Complete Puzzle: Pollen

Powerful Complete!

Complete Puzzle: Powerful

Ready Complete!

Complete Puzzle: Ready

Rose Complete!

Complete Puzzle: Rose

Selfie Complete!

Complete Puzzle: Selfie

Tenerife Complete!

Complete Puzzle: Tenerife

Varanus Complete!

Complete Puzzle: Varanus

Virus Complete!

Complete Puzzle: Virus

Kiosk Item Unlocked: Challenge 55

Kiosk Item: Challenge 55

Challenge 55 Complete!

Complete Challenge 55

Deadswitch 3 Complete!

Complete Puzzle: Deadswitch 3