14 người thấy bài viết này hữu dụng
1 người thấy bài đánh giá này hài hước
Tích cực
0.0 tiếng trong hai tuần trước / 361.6 giờ được ghi nhận
Đã đăng ngày: 3 Thg9, 2014 @ 10:53pm

Đánh giá truy cập sớm
Most realistic zombie apocalypse scenario game to date.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
< >
2 bình luận
democar821 31 Thg07, 2017 @ 3:58pm 
Cataclysm DDA is good but the immersion isn't there by any means for me.
Creamy Goodness 27 Thg07, 2017 @ 9:41am 
*Cough* Cataclysm DDA