Úroveň 6 XP 626
74 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky