sunda
 
 
Няма предоставена информация.
В игра
Counter-Strike: Global Offensive

Скорошна дейност

1,403 изиграни часа
В игра
1,279 изиграни часа
последно пускане 22 септ.
100 опит
2.1 изиграни часа
последно пускане 3 септ.