Úroveň 6 XP 655
45 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky