Gol Dolan
China
 
 
春夏秋冬,元亨利贞。
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 36 giờ, 56 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,010
Thành tựu
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
STCN - Nhóm công khai
蒸汽动力 SteamCN
83,167
Thành viên
2,984
Đang chơi
14,306
Trên mạng
3,125
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

64 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
240 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg05
9.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg05