Η λίστα αντικειμένων του CrusaderEX είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.