R. pruinosus
无限
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 ngày trước
Trò chơi yêu thích
516
Giờ đã chơi
42
Thành tựu
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 2.9 giờ
为什么这么无聊的游戏出现在了steam上?
你能做的非常少,仅仅是在混乱的网格上拽拽滑块而已。拽完以后呢?根本感觉不到你政策的效果。
可能是现代政治太复杂,以至于游戏难以模拟。可能是我没有领会游戏深奥的哲学。
哦,你想搞哲学?那你去玩山羊桥球。你想搞国际政治?去买个维多利亚。想挂卡?找个日系游戏喜+1
那么,请告诉我,这个游戏的意义是什么?
Trưng bày thành tựu
154
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
154
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

1,081 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg08
100 XP
93 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg08
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg08
Sarah 30 Thg10, 2018 @ 12:01am 
嗨!我想为你们所有人Dota 2至宝武器交易我的尊享剑心之遗Dota 2至宝武器。如果您同意请发送给我蒸汽交易报价。交易URL在我的个人资料中
( I want to trade my Exalted Bladeform Legacy Juggernaut Arcana for all your Data 2 loading screens. Send me offer if you agree - trade url in my profile)
Commie-Saskia 4 Thg9, 2018 @ 2:38am 
Hi, I trade my pudge arcana for any 10 Dota2 loading screens - if you want send me trade offer, I will accept
Eva 26 Thg06, 2018 @ 4:24am 
Hey, I can give my Fiery Soul of the Slayer Lina arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
我爸不让我养猫 7 Thg02, 2018 @ 6:00am 
朋友,我和她的世界末日还要么?
斩妖妖(Silica Esports) 26 Thg9, 2017 @ 6:46pm 
收一个contraption maker,好友已加
Blue LevelUp #BOT 20:1 25 Thg9, 2017 @ 6:57pm 
+Rep!, Thanks for use Blue Level Up services!