Pascull
Caljamin   Germany
 
 
Currently Offline
Last Online 15 hrs, 36 mins ago
Multiple VAC bans on record | Info
725 day(s) since last ban
Mojaserca Dec 23, 2018 @ 6:35am 
( ( `´︶´¯`︶´`´︶︶´★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ . ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌.. ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . ★ 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2019 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
BigFaddyApeBoi Apr 17, 2018 @ 10:54am 
: .._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
Goku Oct 15, 2017 @ 11:10am 
𝓖𝓮𝓲𝓵
FORTNITE BEST GAME Aug 13, 2017 @ 5:20am 
that escalated quickly
Jaminkuri Feb 22, 2017 @ 12:39pm 
♥♥♥♥♥♥russian piece of♥♥♥♥♥♥2 vac bans♥♥♥♥♥♥♥dumbass ♥♥♥♥♥ass stupidass fagface noob retard go♥♥♥♥♥♥♥kill yourelf you ♥♥♥♥ing degenerated monkey fk you and fk yor father litterly hahahaha im so funny and youre not♥♥♥♥♥♥♥idiot go die ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
^IüI Feb 16, 2017 @ 12:04pm 
WSOSAL NOOB WH