Huy hiệu Cthulhu Saves the World
Cthulhu Cosplayer
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 4 Thg02, 2015 @ 10:12am
Cthulhu - Hero?
1 trong 8, sê-ri 1
Elona(lina)
2 trong 8, sê-ri 1
Umi
3 trong 8, sê-ri 1
Chibi-thulhu
4 trong 8, sê-ri 1
October
5 trong 8, sê-ri 1
Sharpe - The Great Swordsword
6 trong 8, sê-ri 1
Paws - Not a Kitty
7 trong 8, sê-ri 1
Dark Umi
8 trong 8, sê-ri 1