เหรียญตรา Cthulhu Saves the World
Cthulhu Cosplayer
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 4 ก.พ. 2015 @ 10:12am
Cthulhu - Hero?
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Elona(lina)
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Umi
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Chibi-thulhu
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
October
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Sharpe - The Great Swordsword
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Paws - Not a Kitty
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Dark Umi
8 จาก 8 ในชุดที่ 1