เลเวล 11 XP 1,395
5 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา