Úroveň 11 XP 1,395
5 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky