เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
17 จาก 18 (94%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 1:19am

Defender Initiate

Reach level 5 on a hero.
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 1:21am

Defense Prodigy

Reach level 15 on a hero.
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 2:31am

Veteran Defender

Reach level 25 on a hero.
ปลดล็อค 1 พ.ค. 2016 @ 2:38am

Talon Guard

On four heroes, reach level 25.
ปลดล็อค 15 มี.ค. 2018 @ 9:18pm

Shoots Da Fire

Deal 5,000,000 damage with Flamethrower Towers.
ปลดล็อค 11 ม.ค. 2018 @ 1:06pm

Clever Girl

Deal 5,000,000 damage with Explosive Traps.
ปลดล็อค 13 ม.ค. 2018 @ 2:21am

The Zapper

Deal 5,000,000 damage with Lightning Strikes Auras.
ปลดล็อค 20 มี.ค. 2018 @ 8:57pm

Buster Cannon

Deal 5,000,000 damage with Cannonball Towers.
ปลดล็อค 11 ม.ค. 2018 @ 2:16pm

Bomb Squad

Defeat 100 Kobolds before they light their fuse.
ปลดล็อค 11 ม.ค. 2018 @ 2:59pm

Dig Dugged

Defeat 50 Witherbeasts before they finish burrowing.
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 5:03pm

Forgot to Heal

Die.
ปลดล็อค 9 มี.ค. 2018 @ 7:40pm

Triggered My Trap Cart

Activate 100 environmental traps.
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 5:07pm

Champion Hero

Reach level 50 on a hero.
ปลดล็อค 31 ต.ค. 2018 @ 9:26pm

The Defender

On two heroes, reach level 25.
ปลดล็อค 3 ม.ค. 2018 @ 3:01am

Defender of Etheria

Defeat the Harbinger!
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 5:14pm

Heroes United

On two heroes, reach level 50.
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 5:14pm

Etheria Defense Force

On four heroes, reach level 50.Special Delivery

Defeat 1,000 special enemies.