เลเวล 28 XP 5,662
38 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 29
เหรียญตรา