Úroveň 28 XP 5,662
38 XP pro dosažení 29. úrovně
Odznaky