Dazed
Scott   Australia
 
 
Aucune information disponible.
En ligne
Vitrine des items
fuzz 22 févr. à 16h25 
add me on linkedin
catsogreen 14 sept. 2018 à 19h20 
.._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
heykimber 24 déc. 2016 à 23h20 
●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬●
:dwayneelf:(¯`·.·´¯) Merry X-mas (¯`·.·´¯):dwayneelf:
●▬▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬▬●
kaykay <3 7 sept. 2015 à 0h08 
i think i found your son.
jae.Servo Tradienov 16 juil. 2015 à 2h36 
Do you play in a blazed state?
kaykay <3 5 oct. 2014 à 6h00 
:obb: *waves*