Fury.`
WK   Peking, Beijing, China
 
 
As a game nerd,
I am tough.
But life is tougher.
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
WERKing
2 3
Trưng bày ảnh chụp
Assassin's Creed Origins
2

Hoạt động gần đây

82 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg06
3,080 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
0.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg06
Desttinychild 25 Thg12, 2018 @ 2:51am 
🌟
🎄
🎄🎄
🎄🎄🎄
🎄🎄🎄🎄
🎄🎄🎄🎄🎄
🎁🎁🎁
╔═╦═╗╔═╗╔═╗╔═╗╔═╦╗╔═╗╔╗╔╗╔═╗╔══╗╔══╗╔══╗╔═╦═╗╔══╗╔══╗
║║║║║║╦╝║╬║║╬║╚╗║║║╔╝║╚╝║║╬║╚║║╝║══╣╚╗╔╝║║║║║║╔╗║║══╣
║║║║║║╩╗║╗╣║╗╣╔╩╗║║╚╗║╔╗║║╗╣╔║║╗╠══║─║║─║║║║║║╠╣║╠══║
╚╩═╩╝╚═╝╚╩╝╚╩╝╚══╝╚═╝╚╝╚╝╚╩╝╚══╝╚══╝─╚╝─╚╩═╩╝╚╝╚╝╚══╝
gadjon 27 Thg01, 2017 @ 8:13am 
:muxin:新年快乐,鸡年大吉!:nekoheart:
estcool 27 Thg01, 2017 @ 1:29am 
纯手工祝福,estcool祝你春节快乐,鸡年大吉,天天喜加一!

┬┴┬┌─ ●─┬─ │─┼─┐ ●├─┤○
┴┬┴├┬ ┌─┼─ │◎ │ │ ○└┬┘●
─┼─││ │ │ ││─┴─┴ ──┼──
●│○││ ┴─┼─ │○ ● / │ \
骨灰盒里的猫 31 Thg12, 2016 @ 8:02am 
元旦快乐。
estcool 24 Thg12, 2016 @ 7:38am 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2017 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
骨灰盒里的猫 24 Thg12, 2016 @ 4:23am 
ℳ𝒆𝓻𝓻𝔂 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼 圣诞快乐~