ԱѣҼ尺քЋāฬҲ {D-G.tf}
Alexander Willigs   Nueva Asuncion, Paraguay
 
 
HЄԼԼƠƠƠƠƠƠ O ω O
î åm då§ üßë®Þhåw× ◕ ω ◕
ɨ ǟʍ ɛɨռ ʊɮɛʀքɦǟաӼɨɛ ☯ ω ☯
ωhα† αƦε ψøu δøøøøøøøιπĝ hεƦε ◉ ω ◉
γღµ'ℓℓ иღт ƒɨи∂ ɑиγтɦɨиɢ ɨитєʀєsтɨиɢ ɦєʀє ɨ ɢµєss...... ⚆ ω ⚆
ɿ ʆυς੮ Һค౮૯ ς੮૯คɱ ੮૦ ƿՆคע ੮Բ2 ɱ8 ─ ω ─

Currently Offline
Last Online 72 days ago

Recent Activity

1,531 hrs on record
last played on Aug 19
1.5 hrs on record
last played on Mar 30, 2017
0.0 hrs on record
last played on Aug 23, 2016
< >
Comments
that's a lot of TF2 UwU
ԱѣҼ尺քЋāฬҲ {D-G.tf} Dec 19, 2017 @ 9:16pm 
քɨʐʐǟ ɨֆ ռօȶ ֆɛʀʋɛɖ ʏɛȶ <( ^ ᴥ ^ )>
Wisp-cras Dec 19, 2017 @ 3:17pm 
Hot Pizza
BP Sep 17, 2017 @ 10:42pm 
Hi I'm Buying 30 Gems For 1 Scrap (If you're sellling send me trade offer) Thanks for reading :)
ԱѣҼ尺քЋāฬҲ {D-G.tf} Aug 20, 2017 @ 8:03pm 
QUECARAJOHACESACANDEANDATE holis :steammocking:
Halo1267 Aug 12, 2017 @ 7:31am 
Holaaa :V!"