Úroveň 30 XP 6,276
124 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky