2.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu ABC Coloring Town
Colorless Canvas
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 20 Thg01, 2018 @ 8:57am
Moon
1 trong 6, sê-ri 1
(1)
Snake
2 trong 6, sê-ri 1
Fish
3 trong 6, sê-ri 1
Ghost
4 trong 6, sê-ri 1
Island
5 trong 6, sê-ri 1
Apple
6 trong 6, sê-ri 1