5.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION
Folding fan
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 17 พ.ย. 2018 @ 8:33am
「CLASSIC IORI」
1 จาก 13 ในชุดที่ 1
「NESTS-style Kyo」
2 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Mr. KARATE」
3 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Mai Shiranui」
4 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Kim Kaphwan」
5 จาก 13 ในชุดที่ 1
「K'」
6 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Terry Bogard」
7 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Robert Garcia」
8 จาก 13 ในชุดที่ 1
(1)
「Shen Woo」
9 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Clark Still」
10 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Ralf Jones」
11 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Andy Bogard」
12 จาก 13 ในชุดที่ 1
「Ash Crimson」
13 จาก 13 ในชุดที่ 1