Úroveň 23 XP 4,050
150 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky