เลเวล 8 XP 826
74 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา