Úroveň 8 XP 826
74 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky