เลเวล 45 XP 12,930
70 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 46
เหรียญตรา