เลเวล 12 XP 1,586
14 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา