เลเวล 13 XP 1,690
110 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา