เลเวล 13 XP 1,683
117 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา