Úroveň 13 XP 1,676
124 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky