NotMonua
 
 
No information given.
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
2388 day(s) since last ban
Born to Tilt Nov 3, 2018 @ 2:49pm 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : :
J4ck HURTFUN Feb 27, 2017 @ 6:11am 
BRO ITS ME
J4ck HURTFUN Feb 27, 2017 @ 6:03am 
BRO ITS ME YOU ARE MY HERO IN H1Z1 bro i playing with you its me shiroandmalinaremix
J4ck HURTFUN Feb 27, 2017 @ 5:57am 
BRO ITS ME SHIROANDMALINAREMIX ADD ME
my Hero
Muskat May 9, 2016 @ 3:43am 
С Днём Победы!! :valiantkarl:
dembel' Feb 17, 2016 @ 4:46am 
EZ:dgrasp: