เลเวล 8 XP 806
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา